Arengud EE domeeni halduses

Täna tuleb meile Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist väga häid uudiseid 🙂

Nimelt on valitsus tänasel kabinetiistungil andnud oma heakskiidu MKM ettepanekutele Eesti tippdomeeni töökorralduse reformimiseks.

Muuhulgas sisaldavad ettepanekud ammu oodatud uuendusi domeenide reeglistikus, mis loovad võimaluse ühele registreerijale mitme ee-lõpulise domeeninime registreerimiseks ja eraisikutele teise astme domeenide registreerimiseks.

Lisaks saavad vastavalt ettepanekutele Eesti tippdomeenis tulevikus domeene enda nimele registreerida ka need ettevõtted, kellel puudub Eestis juriidiline keha. Neil on domeeni registreerimiseks vaja küll leida pädev esindaja, kuid enam ei pea ennast selle asindaja varjus peitma (a’la google.ee) .

Suurim ja tähtsaim muudatus on aga tippdomeeni halduseks eraldi keha loomine. MKM ja Eesti Infotehnoloogia Liit asuvad nimelt koostöös moodustama sihtasutust, mis hakkab tulevikus tippdomeeni haldamist korraldama.

Eraldi sihtasutuse loomine on oluline muudatus seetõttu, et see võimaldab teoorias (ja loodetavasti ka praktikas) kaasata punkt-ee domeeni haldamisse ka internetikogukonda. Senise mudeli puhul on otsustajate ring olnud väga piiratud ning ettevõtetel ja eraisikutel sisuliselt pole olnud mingit võimalust tippdomeeni halduse korralduses kaasa lüüa. Nüüd see võimalus siiski tekkib.

Selguse huvides olgu öeldud, et nagu tänane pressiteade mainib, siis osalesime MKM poolt ettepanekute väljatöötamiseks kokku kutsutud ekspertide töörühmas ka meie. Eelkõige seetõttu, et meil on EU tippdomeeni registrpidajana olemas Eestis ainulaadne vaade  tippdomeeni käivitamisega seotud temaatikale.

Author: Ardi Jürgens

Infotehnoloogia entusiast. Zone Media OÜ juhatuse liige.

2 thoughts on “Arengud EE domeeni halduses”

Comments are closed.