API DNS kirjete haldamiseks

zone_eeZone tarkvaraarendajad nägid suvel vaeva ja õpetasid meie tarkvaraplatvormile DataZone selgeks uue suhtlusviisi, milleks on avalik REST stiilis API.

API (Application Programming Interface), mida eesti keeles tuntakse ka nimedega API-liides või rakendusliides, tähistab reegleid mille alusel üks programm teisega suhtlema peab. REST (Representational state transfer) on stiil, mida just veebipõhiste API-liideste loomisel kasutatakse.

See tähendab, et DataZone platvorm omandab oskuse võtta käske vastu lisaks inimoperaatoritele ka teistelt masinatelt. Need võivad olla näiteks veebi-, töölaua- või mobiilirakendused.

Loomulikult kõike korraga teha ei jõua ning pole ka mõistlik. Seetõttu õpetati DataZone-le esmalt selgeks üks konkreetne funktsioon, mida REST API vahendusel täita: DNS kirjete haldamine. Tarkvaraarendajatel on nüüd võimalik Zone platvormil registreeritud domeenide DNS kirjeid lugeda, loetleda, luua, muuta ja kustutada ilma inimfaktorile toetumata.

Rakenduste loomiseks vajalik API spetsifikatsioon on PDF failina avalikult kättesaadav Zone kasutajatoest.

API-liidesele ligi pääsemiseks on vajalik autentimistõend (ingl. k. “token”), mille meie arendajad väljastavad soovijatele ja seovad API kasutaja ZoneID kontoga.

Kui oleme esimesed kogemused reaalsete API-liidese asutajatega kätte saanud, siis muutub ka API autentimistõendite väljastamise automaatseks ja iga kasutaja saab selle hiljem ise oma ZoneID haldusliidesest genereerida.

Seniks palume lahkelt API dokumentatsiooniga tutvuda ja huvi korral võtta ühendust meie arendajatega aadressil developers@zone.ee

Author: Ardi Jürgens

Infotehnoloogia entusiast. Zone Media OÜ juhatuse liige.