Zone langetab EE-lõpuliste domeenide hinda

ee_domeen-150x150Lõppeval aastal korraldas Eesti Interneti SA küsitluse, mille eesmärk oli välja selgitada, kui rahul on EE-lõpuliste domeenide registreerijad oma kogemustega. Tulemused üllatasid meeldivalt.

Nimelt on domeene vahendatavate registripidajate tegevusega väga rahul või pigem rahul 94% registreerijatest. See on väga hea tulemus, mis annab minu arvates ka väga hea hinde meie valitud kahetasemelise tippdomeeni registri mudelile.

Ainuõiguse toel toimiv loomulik monopol vaevalt sellise tulemuseni end pingutama vaevuks. Kümnete registripidajate omavaheline vaba konkurents saab sellega aga hakkama.

Üleminek mitmetasandilisele registri haldamise mudelile oli esialgu kõigi jaoks väikestviisi šokk, sest riigieelarve asemel tuli tippdomeeni kulusid hakata katma domeeniregistreerijatel endil.

Ka siin on kahetasemeline register suutnud end õigustada, sest reformile järgnenud domeenide arvu kasv on registri kulusid per domeen vähendanud ja võimaldanud registrihinda langetada. Registripidajate konkurents omakorda on viinud säästu reaalselt registreerijateni.

Nii toob 2015. aasta algus taaskord meieni märkimisväärse EE-lõpuliste domeenide hinnalanguse. Domeenide sisseostuhind väheneb registripidajatele 3€ võrra.

Seetõttu on mul hea meel teatada, et alates 1. jaanuarist 2015 on EE-lõpuliste domeenide registreerimine Zones lõpptarbijale 3.60 € võrra soodsam.

Muide, kui tagasi tulla registreerijate küsitluse juurde, siis on mul rõõm tõdeda, et Zone klientidel on olnud keskmisest vähem probleeme oma registripidajaga. Selle fakti muudab minu arvates eriti kaalukaks asjaolu, et Zone kliente oli küsitletute hulgas kõige rohkem, seega peaks meile antud hinnang olema statistiliselt kõige täpsem 🙂

Lubame, et pingutame 2015. aastal veel kõvemini, et teie usaldust ära teenida!

Head vana aasta lõppu ja saabuvat uut aastat!

Autor: Ardi Jürgens

Infotehnoloogia entusiast. Zone Media OÜ juhatuse liige.