Riik nõuab tegelikult turvaauku ka e-posti

Vaid kõige pühendunumale puhkajale võis mõne nädala eest jääda märkamata põgus “torm”, mis järgnes ajakirjanduse tähelepanekule, et siseministeerium soovib elektroonilise side seaduse sõnumsidet puudutavatesse nõudmiste hulka sokutada riiklikku turvaauku.

See kohustaks justkui Skype’i ja WhatsApp’i sarnaseid teenusepakkujaid varustama oma rakendusi tagauksega (loe: turvaauguga), mis laseks kriminaalmenetluse raames korrakaitseorganid ligi nende kasutajate omavahelise krüpteeritud sõnumite vabatekstile (Eesti Rahvusringhääling: ”Siseministeerium soovib krüpteeritud sõnumirakendustesse tagaust”).

E-post

Infotehnoloogia-, side- ja õigusspetsialistide reaktsioon on pea sajaprotsendiliselt olnud mõttelt sarnane – selline tagauks ei ole ühestki aspektist hea mõte (ERR: “Peeter P. Mõtsküla: tagauksega krüptoside — rumal ja õigusvastane idee”, “Rainer Ratnik: neli põhjust, miks tagaukse lubamine pole mõistlik”, Kaimar Karu: küberturbeteatri kordusetendus).

Nendele spetsialistide poolt juba esitatud seisukohtadele on raske midagi uut ja väärtust loovat lisada, kuid mulle jäi eelnõu seletuskirja ja algset Euroopa Komisjoni direktiivi lugedes siiski silma üks asjaolu, millele keegi seni konkreetset tähelepanu veel juhtinud ei ole:

see seaduseelnõu puudutab oma tänases sõnastuses ka e-posti.

Nimelt sedastab Eesti seaduseelnõu seletuskiri järgmist:

“ESS §-i 2 täiendatakse punktiga 91, kus sätestatakse isikutevahelise side teenuse mõiste, mis tuleneb sidedirektiivi artikli 2 punktist 5. Isikutevahelise side teenus on teenus, mis võimaldab isikutevahelist teabevahetust ja see jaguneb omakorda kaheks:

1) numbripõhine isikutevahelise side teenus –tavapärane häälkõne kahe isiku vahel (nt telefoni-, mobiiltelefoniteenus, Skype kõne);

2) numbrivaba isikutevahelise side teenus –igat liiki e-kirjad, sõnumiteenused ja grupivestlused (nt FB Messenger, Skype messenger jt).”

See tähendab, et tagauste loomist puudutavad nõudmised, ei puuduta mitte ainult “eksootiliste nimedega” rakendusi, mille loetlemine paneb seni suure osa ühiskonnast õlgu kehitama, vaid ühiskonna kõige populaarsemat isikutevahelise side teenust: e-posti.

Tõsi, e-post on vana ja robustne tehnoloogia, mille standardite esialgsetes versioonides ei pööratud turvalisusele kuigipalju tähelepanu, kuid aastate jooksul on neid täiustatud paljude funktsionaalsusetaga, mis on seda olukorda paljuski parandanud ja nüüd on krüptograafia muutunud e-posti pea lahutamatuks osaks. Seda kindlasti nendes teenuse osades, mida haldavad teenusepakkujad. On tõsi, et suur osa lõppkasutajatest ei ole e-posti turvalisusele seni väga suurt tähelepanu pööranud.

Ka Zone on arendanud omal väiksel kombel e-posti kui platvormi arengut ja turvalisust, panustades näiteks sellistesse platvormidesse nagu ZoneMTA (https://github.com/zone-eu/zone-mta ja Wildduck IMAP (https://github.com/nodemailer/wildduck). Mõlemad on valminud e-posti võluri Andris Reinmani taktikepi all ja demonstreerivad innovatsiooni, mida ka Eestis on võimalik selles väga spetsiifilises valdkonnas teostada.

Meie plaanides on kindlasti jätkata panustamist arendustesse, mis ühel hetkel võiks ju kulmineeruda sellega, et e-post oleks vaikimisi palju konfidentsiaalsem tehnoloogia, kui ta on seda täna, tänu sõnumite läbivale vaikimisi krüpteerimisele.

Kasutajatel on täna selleks endapoolne võimalus olemas, näiteks läbi PGP juurutamise, kuid selle kasutuselevõtu künnis on nii kõrge, et selle murrangut massidesse me vaevalt kunagi näeme, kui teenusepakkujad seda kõvasti allapoole ei too.

Mõte sellest, et peaksime siis nõudma arendajatelt ja uuendajatelt oma loomingu määrimist kohustuslike turvaaukudega, on pehmelt öeldes vastik.

Tõenäosus, et selline arendus toimub just mõne meiesuguse väikese kontori juures, on seejuures ebaproportsionaalselt suur. Nimelt erinevalt hiiglaslikest teenusepakkujatest, kes teenivad kasumit oma klientide kirjade sisu nägemisest (suunates nende baasil reklaame või koostades kasutajate kohta profiile), meid see absoluutselt ei huvita.

Aus tõdemus on, et minu käsi tõrguks arendajaile ette kirjutamast, et selliste projektide terviklus ja usaldusväärsu tuleks kompromiteerida, sest keegi on riigis teinud rumalaid otsuseid. Tõenäolisem on, et see osa innovatsiooni jääks siis kas üldse tegemata või tehtaks seda siis väljaspool Eestit. Millest oleks kahju.

Z-st A-ni ehk Zone Akadeemia

Tõime kokku üle Eesti 19 oma valdkonna eksperti, et ühiselt pakkuda ettevõtjatele praktiliste teadmiste tööriistakast, mis neile oma sammude seadmisel internetis abiks oleks.

Koostöö tulemusel on valmis saanud 109 videoloengut, millest leiad kõik nende teadmised, maagia ja saladused. Videoid leiad 16 erineval teemal, milles kaetud on kõik olulised teemad alates e-kaubandusest, brändingust, LinkedIn-st kuni müügi, SEO, Facebooki Adsi, e-maili turunduse ja veebilehtede jõudluse ja turvalisuseni. Lisaks Boonus-trackid raamatute ja tööriistade kohta, mis aitavad sul äri edendada.

Meie eesmärk on võimaldada väikestel ja keskmistel end kestlikult kasvada ning kehtestada. Usume, et loodud materjalist on kasu mitte ainult alustavatel, vaid ka kogenud ja edukatel ettevõtjatel. Siit tuleb 24 tundi tasuta nutikust!

Tahad teada, kuidas sina saad videoloenguid vaadata?

Klõpsa siis ruttu zone.ee/akadeemia lehele – loo endale kasutaja, leia huvipakkuv teema ja õpi just sulle sobivad tempos. Oleme kõik teemad lõiganud parajalt mõnusalt tarbitavateks tükkideks 6–15 minutit.

Erilised tänusõnad kõikidele ekspertidele!

Merle Leemet, Teet Torim, Henri Palmar, Evelin Org, Peeter Marvet, Riho Muuga, Kairo Kraaner, Karl Kangur, Sven Nuum, Marko Saue, Reimo Ärm , Erkki Markus, Priit Kallas, Viljo Vabrit, Silver Rooger, Helen Pärli, Ahti Kaskpeit, Indrek Põldvee ja Timo Porval

 

 

 

 

 

 

 

 

Kogu salvestamise protsess

Kogu projekti valmimine võttis aega ligi 5 kuud. Alates ideede paika panemisest kuni salvestamiseni ning lõppedes kuid kestnud järeltöötlusega, millega sai suurepäraselt hakkama Ahti  Marathon Stuudiost.

Kokku tegi Zone Veebiakadeemia projektiga tööd rohkem kui 30 inimest, kes panustasid kokku ca 1000 tundi oma aega.

Facebookis saab meie lehel üle vaadata ka Peetri ja Timo Porvali  live-videot akadeemia algusloost, eesmärgist, tegemistest ja tegelastest.

Külalispostitus: veebimeili kujundamise protsess

Järgneva blogipostituse autor on tegelikult Liisa Prits, meie koostööpartneri Trinidad Wiseman juurest, kes võtab kokku Zone Webmail’i loomise protsessi läbi kasutajaliidese kujundaja silmade.

Meie oleme tiim Trinidad Wisemanist. Viimased kaks aastat oleme töötanud koos Zone.ee tiimiga, et aidata neil luua uut veebipõhist e-posti platvormi. Enne kui projektist aga lähemalt rääkida, oleks muidugi viisakas ka ennast tutvustada.

Trinidad Wisemanis tegeleme kasutajakogemuse ehk UX-disaini, ärianalüüsi ja tarkvaraarendusega. Teisisõnu, me aitame oma kliente nende teenuste, platvormide, rakenduste ja muude lahenduste projekteerimise, disainimise, loomise ning analüüsimisega. Oma töös lähtume põhimõttest, et iga lahendus oleks kõigile selgelt mõistetav ja kasutatav ning kohandatud kõigi võimalike osapoolte vajadustele.

Zone.ee projekt sai alguse vajadusest ja soovist kaasajastada e-posti lahendust. Olemasolev lahendus küll töötab tänaseni, ent ei vasta kõige paremini uuema aja vajadustele, näiteks mobiilseks kasutamiseks, mistõttu otsustatigi alustada tööd uuema ajastu platvormi välja töötamisega.

Ideest lahenduseni

Kust aga alustada nii suure ja põhjaliku projektiga? Kuna meie eesmärk on tagada, et loodav lahendus vastab lõppkasutajate vajadustele, siis alustasime kõigepealt jutuseinast. Jutusein on kasutajakogemuse valdkonnas levinud ja oluline tööriist, mis võimaldab ära kaardistada erinevate isikute kogemused ja esialgsed teekonnad käesoleva lahenduse raames. Nii saame me isikutasandil ülevaate sellest, millised on ettevõtte ja millised lõppkasutajate vajadused selle kasutamise juures.

Praktikas alustasime jutuseina tegemist erinevatest persoonadest – väljamõeldud isikud, kes kätkevad endas kokkuvõtvalt neid pärismaailma isikuid, kes uut lahendust kasutama hakkavad. Persoonad jutuseina tegemiseks saime otse Zone.ee tiimi käest ning seejärel panime me samm-sammult kirja iga persoona erinevad tegevused uue lahenduse kasutamise raames, luues niimoodi jutustused nende kasutajateekondadest. Kõiki teekondi tervikuna vaadeldes tuvastasime juba kiirelt, kuidas teha platvorm, mis oleks parim võimalik lahendus nii Zone.ee kui ka nende klientide jaoks.

Veebimeili jutusein
1. Veebimeili jutusein

Üks näide antud jutuseina persoonast on kontoritöötajast tavakasutaja, kes soovib oma meile lihtsalt lugeda ja saata, kelle igapäevane sissetulevate meilide kogus on üsna keskmine ja kes kasutab veebilahendust peamiselt oma arvutis. Üks tema mitmetest teekondadest aga võib olla meili saatmine, mis hõlmab näiteks järgnevaid samme: uue kirja kirjutamiseks vastava modal’i avamine, saaja lahtri täitmine, subjektirea täitmine, kirja sisu kirjutamine ja kirja saatmine.

Pärast jutuseina valmimist liikusime edasi järgmise sammu juurde ning hakkasime looma selle põhjal esmast navigatsioonisüsteemi. See kaart näitab juba natuke tehnilisemal tasandil seda, kuidas uuel lahendusel saab liikuda, mis tegevusi teha ning mis nende tegevuste tagajärjel juhtub.

Navigatsiooniskeem
2. Navigatsiooniskeem

Kui uue platvormi funktsionaalsus oli selliselt ära kaardistatud, saime edasi minna prototüübi juurde. Prototüüp on mistahes visuaalne kuvand kavandatavast tööst, mis võimaldab potentsiaalsetel kasutajatel seda paremini mõista. Veel täpsemalt on prototüüp juba interaktiivne versioon arendatavast lahendusest. Prototüüpe saab luua nii digitaalseid kui ka analoogseid. Digitaalsete prototüüpide tegemiseks kasutatakse spetsiaalseid prototüüptarkvarasid, millega saab imiteerida seda, kuidas näiteks veebilehed või nutiseadmete rakendused päriselt töötaksid. Analoogsed prototüübid toetuvad, aga laiemalt tuntud vahenditele nagu paber, pliiats, legoklotsid jms asjad, millega on võimalik ehitada praktikas kasutatavaid lahendusi. Seega saab prototüübiga eelnevast analüüsist väljakujunenud kasutajateekondi väga mugavalt läbi mängida, mis omakorda tähendab, et prototüübid sobivad suurepärastelt ka lahenduse kasutatavuse testimiseks.

Kui prototüüp oli valmis, viisime me läbi kasutatavuse testid, kus palusime testijatel prototüüpi kasutada ja sellega täita erinevaid ülesandeid nagu filtrite loomine. Testimise käigus nägime selgelt, millised asjad lahenduse juures töötasid koheselt väga hästi, ent esile tulid ka mitmed murepunktid, mis vajasid parandamist ning täiendamist.

Kasutatavuse testimiseks loodud prototüüp
Kasutatavuse testimiseks loodud prototüüp

Pärast kasutatavustestide tulemuste kättesaamist saime edasi minna kujundamise juurde. Kujundamine oli pikaajaline iteratiivne protsess, mille käigus said sisse viidud ka testide käigus tuvastatud probleemkohtade parandused. Kujundusprotsessi algul said loodud mitmed erinevad mustandid, nii lahenduse üldisele visuaalidentiteedile kui ka funktsionaalsusega seotud võimaluste jaoks, näiteks nuppude välimus ja paiknevus.

Koostöös kliendiga valisime välja eelistatuimad kuvandid ning seejärel töötasime ligi aasta kujundusvaadete kallal, lihvides ja täiendades neid ning viies sisse ka mitmeid muudatusi, mis jooksvalt vajalikuks osutusid.

Uue lahenduse disain ise tugineb Google’i arendatud Material Design põhimõtetele ning soovituslikule visuaalkeelele. Valik Material Design’i kasuks sai tehtud, kuna tegu on disainikeelega, mis kasutab väga hästi hea disaini põhimõtteid, olles seega väga kasutajasõbralik, ning samuti kohandub see mugavalt kaasaegsetele funktsionaalsustele. Disaini luues lähtusime nendest põhimõtetest kõikide detailidega töötades, alates fontidest kuni laotusteni välja.

Viimane suur samm sellel teekonnal on tehniline arendus, ent kuna nii kasutajakogemuse ja -liidese disainimine kui ka arendamine on suured ning aeganõudvad protsessid, toimusid need üksteisega paralleelselt. Arendamisprotsessi alustasime back-end poolelt ehk kõigepealt hakati ehitama süsteemi arhitektuuri ning seda liidestama vajalike moodulitega. Front-end ehk kasutajaliidese arendus lisandus hiljem ning iga kord kui saime mõne uue mooduli disaini koos selles sisalduva loogikaga kliendiga kinnitatud ja lukku, läks see edasi front-end arendusse.

Süsteemi osas saab huvitava faktina välja tuua selle, et selle arhitektuur planeeriti ja loodi uuele keskkonnale modulaarsena. See tähendab, et erinevad suuremad platvormi tükid, mis kuuluvad omavahel kokku, moodustavad eraldi moodulid, mis töötavad iseseisvalt. Täiendavalt võimaldav see mooduleid tervikkeskkonda ühekaupa lisada ja sealt ära võtta, samuti saab iga moodulit eraldi hallata. Oluline on see eriti sellistes olukordades, kui midagi peaks platvormil katki minema: sellisel juhul ei ole vajadust kogu süsteemi kasutajatele sulgeda, kuna arendajad saavad parandusteks ette võtta ainult vigase(d) mooduli(d).

Ka selles etapis ei jäänud testimine unarusse. Iga kord kui meie arendustiimi poolt sai mingi uus osa valmis, läks see kõigepealt testimisse, tagamaks tarkvara kvaliteeti. Kui testimise käigus leiti puudusi, läks asi tagasi arendusse ning alles testimise läbimisel sai uus arendus märgitud lõplikult valminuks.

Postkasti mustandvaade
Postkasti mustandvaade 1
Postkasti mustandvaade
Postkasti mustandvaade 2
Postkasti mustandvaade
Postkasti mustandvaade 3

Sedamoodi töötades jõudsimegi kunagisest jutuseinast ja prototüübist Zone.ee uue veebipõhise e-posti platvormi valmimiseni. Ent mis siis lõppude lõpuks on uue lahenduse juures teistmoodi?

Arusaadavalt on esimene märgatav muudatus platvormi visuaalne külg. Kogu uuenenud lahenduse süsteem, nii oma funktsionaalsuselt kui ka disainilt, kasutab läbivalt tänapäevaseid kasutajakogemuse trendide parimaid tavasid. See tähendab, et lahendust on vanaga võrreldes mugavam kasutada tänu lihtsustatud ja kaasajastatud tegevuste loogikale.

Sellest tulenevalt ei avane näiteks seaded vms alapunktid enam eraldi uues veebilehitseja aknas, vaid hoopis samas aknas eraldi modaalis või lehesisesel vahelehel, mis teeb kasutaja jaoks erinevate menüüpunktide vahel navigeerimise oluliselt mugavamaks.

Lisaks oleme uue lahenduse juures kasutanud reageeriva veebidisaini (Responsive web design) põhimõtteid ehk teisisõnu kohaneb platvormi kujundus alati sellele seadmele, milles kasutaja seda parasjagu kasutab, olgu selleks telefon, tahvel või arvuti. Ning kuna tegu on veebipõhise lahendusega, ei pea kasutaja platvormi kasutamiseks isegi eraldi rakendust alla laadima oma telefoni – mobiilne lahendus on vaid ühe lingi kaugusel.

Üks väga suur ja oluline külg uue lahenduse juures on selle turvalisus. Nimelt on uuel keskkonnal tehtud turvaaudit nii selle back-end kui ka front-end poolele ning mõlemad on tunnistatud kindlalt turvalisteks. Samuti on endiselt olemas juba vanast keskkonnast tuttavad turvaseaded, ent nüüd on nad lihtsamalt leitavad ning seega on neid mugavam hallata ja muuta. Kogu turvalisusega seotud info on kirja pandud ja kasutajale esitletud võimalikult selgelt ja arusaadavalt tagamaks, et platvormi turvafunktsioone saaksid kasutada kõik.

Lisaks turvalisusele võtsime muidugi käsile ka veebimailis olemasolevad funktsioonid. Me eemaldasime kõik, mis oli selgelt ebavajalik ning uuendasime seejärel kõiki vajalikke funktsioone. Näiteks saab postkastile nüüd mugavamalt lisada filtreid ning olemas on ka kaustad, mis aitavad automatiseerida kirjadega töötamist ja nende sorteerimist. Kirjadele saab jätkuvalt lisada signatuure ning automaatvastuseid, mis on samuti kergemini ligipääsetavad. Uus platvorm pakub lisaks veel võimalust kasutada korraga mitut kontot ning nende vahel kiirelt ja mugavalt liikuda.

Muidugi pole sellega veel kogu töö lõppenud. Platvormi arendamine ning selle veelgi turvalisemaks tegemine on jätkuvad tegevused. Nii võib tulevikus oodata veel mitmeid uuendusi, nii põnevaid uusi funktsioone kui ka praktilisi turvauuendusi.

Pealesunnitud kaugtöö ja sina

Ma ei pea end kaugtöö eksperdiks ega ole selle suur evangelist, kuid üle 20 aasta üldist töökogemust IT valdkonnas annab mulle häbematuse üht-teist selle kohta kirjutada. Ka Zone sündis kunagi hajusa seltskonna baasil, kes esmakordselt said kokku internetiavarustes ja ei omanud tükk aega kontoripinda, kus koos toimetada.

Hea uudis

Esmalt on mul sulle mõned head uudised.

See periood võib olla sinu jaoks produktiivseim aeg sel aastal, sest oled just saanud oma aja peremeheks. Deodoranditööstusega vaenujalal olev ülemus ja energiavampiirist kolleeg, kel komme su töölaua kõrval materialiseeruda (mea culpa!), on äkitselt jäänud turvalisse kaugusesse ning ei pressi end ootamatult sinu privaatruumi sisse.

Kui oled introvert, kes tunneb et jääb kontoris muidu nähtamatuks, siis võitsid just lotoga! Kaugtöö puhul on kõigi hääled võrdsed ning üle kontori kaagutaval neiul/noormehel kõrvallauast tuleb lõpuks samuti oma pea tööle panna.

Oled just võitnud rohkem aega mõtlemiseks ja otsustamiseks: inimestevaheline suhtlemine toimub kaugtöö korral peamiselt asünkroonselt – elektronposti või sõnumside vahendusel – ja see annab sulle võimaluse lihvida oma panust senisest veel kvaliteetsemaks.

Õnnesärgi on selga saanud ka need, kes pidid tööle jõudmiseks teistest tund varem ärkama ja selle aja ummikutes veetma. Kasutage võimalust, ärgake hiljem, ostke kokkuhoitud raha eest senisest paremat kohvi ja lubage endale Netflixi tellimus.

Keskkonnsõbralikkuse osas teenisime kõik niipalju karmapunkte juurde, et Greta nime nähes ei pea enam kellelgi vererõhk tõusma!

Halb uudis

Halb uudis on see, et see võib olla sinu kõige vähemproduktiivsem aeg sel aastal, sest oled just saanud oma aja peremeheks. Kui oled sõltunud mikromanageerijast ülemusest, siis nüüd pead ise oma prioriteete seadma ja tööd korraldama palju autonoomsemalt. Kui sul on kalduvus prokrastineerimisele, siis ootavad sind ees rasked ajad. Usu mind, tean millest räägin.

Samuti on paljud meist ootamatult sunnitud aegruumi, mis peaks olema tööle pühendatud, jagama abikaasa/elukaaslase, laste, kassside ja koertega, kes kõik soovivad kasutada võimalust osa sellest endale napsata.

Kuidas kaugtööks valmistuda

Võimalusel loo kodus nurgakene, mis on pühendatud töötegemisele, see muudab edasise palju lihtsamaks. Sinna siirdudes oled tööl ja sealt tõustes oled taas vaba tegelema muude asjadega. Need, kel on luksus selleks valida suletava uksega tuba, on õnnega koos – leppige vajadusel abikaasaga kokku, et viskate kulli ja kirja selle üle, kes seda kasutada saab. Mina jäin sellega hiljaks.

Kehtestage oma pereliikmetega mingid tööajal kehtivad baasreeglid: kui tihti teed pause, kas tuppa sisenemisel on igaks juhuks vaja koputada, mida tähendab ukselingile riputatud lips vms…

Tassi oma töönurka maja kõige parem tool! Kirjutan seda blogipostitust istudes logiseva seljatoega köögitoolil ja ei jõua ära kiruda, et minu kasutada pole arvutitool, mille on hõivanud tütar.

Kui plaanid osa võtta videokoosolekutest, siis jumala eest, vaata mis sul selja taga on! Segamini voodi või kapiukse küljes rippuv sokk ei pruugi jätta teistele osalejatele sinust kõige professionaalsemat muljet. Olen isegi tabanud end tuba koristamast 2 minutit enne videokonverentsi algust. Informeeri olulistest video- või telefonikõnedest ka teisi pereliikmeid, et vältida ootamatuid ja piinlikke situatsioone.

Kui sul õnnestub endale sebida korralikud kõrvaklapid ja mikrofon, tee seda! Professionaalsed klienditeenindajale mõeldud kõrvaklapid, mille integreeritud mikrofon suudab kõnest taustamüra eemaldada, on loomulikult parim valik.

Sõnumside

Ekstravertide jaoks võib häiriv olla kodutööga kaasnev üksindustunne. Selle leevendamisele aitab kõvasti kaasa, kui ettevõttes on kasutusel mõni personaalseks ja grupisuhtluseks sobiv sõnumside lahendus nagu Slack, HipChat, Fleep, Mattermost, Rocket.Chat või kasvõi IRC.

Meie jaoks on sõnumside olnud sisekultuuri lahutamatu osa, sest kõik meie ettevõtte asutajad olid varem IRC kasutajad ja oma sisemise serveri ülesseadmine oli üks esimesi samme kogu ettevõtte tegevuses.

Sisuliselt saab sõnumside vahendusel suurepäraselt korraldada ka kogu ettevõtte tegevust.

Minu soovitus on luua valitud keskkonda spetsialiseeritud “kanalid” või “toad”, milles vestlus keerleb konkreetse teema ümber. Meil on “oma tuba” iga allüksuse ja lisaks konkreetse projekti või ettevõtmise jaoks ning üks üldine kanal “kööginurga” asemel. Kõige olulisem on loomulikult stressi maandamise kanal loba ja läbu tarbeks.

Tähelepanu, ma ei tee nalja! Eduka kaugtöö jaoks on ühine võimalus ajada loba ja läbu äärmiselt oluline! Ettevõttesisesed või “Põlvast imporditud” meemid loovad virtuaalset küünarnukitunnet palju rohkem kui keskpärane “meeskonnatunde” loomise ülesanne suvepäevadel 🙂

Suhtlemine

Oluline on suhelda! Suhtle oma kolleegidega, ülemustega, teiste allüksuste liikmetega. (Kodu)töö on võimalik vaid suheldes. Nii tunned ennast paremini, väldid isoleerituse tunde teket, oled enesekindlam ja ei lase teistel oma olemasolu unustada.

Seejuures on äärmiselt oluline väljendada end võimalikult selgelt. Ei tohi unustada, et sõnumside kasutamisel ei anna me edasi seda osa informatsioonist, mida kontoris kannavad meie näoilme, kehahoiak või žestid. Iroonia või sarkasmiga öeldu võib omandada internetiavaruses hoopis teise tähenduse ja sääsk ootamatult muteeruda elevandiks.

Kui mul oleks euro iga korra kohta, mil ma olen internetis tahtmatult endale “jala suhu toppinud”, siis kirjutaksin seda artiklit ilmselt soojal ookeaniveel liuglevalt jahilt, mitte kõikuvalt köögitoolilt.

Ettevaatust ületöötamise suhtes

Ole ettevaatlik ületöötamise suhtes! Eriti, kui naudid oma tööd! Inimene on võimeline sõltuvusse jääma igast asjast, mis teda õnnehormooni – dopamiiniga – varustab. Nagu kõike muud naudingut pakkuvat, tuleb ka kaugtööd võtta mitte ainult “mönu” vaid ka mõistusega. Kõnelen taas omast kogemusest.

Zone kroonika: 2019

Paljud teevad kokkuvõtteid aastast juba enne, kui see läbi on saanud, mina võtan selleks alati paar kuud hoogu. See annab hiljutistele sündmustele aega veidi settida, mistõttu pole resümee enam aasta lõpu poole kaldu. Lisaks vajavad meie osanikud, audiitorid, registrid jt kokkuvõtet Zones ning meie valdkonnas üldiselt toimunust just kevadeks, seepärast kasutan võimalust kirjutada nii neile kui ka klientidele korraga.

Märkimisväärsetest sündmustest 2019. aastal puudust ei tulnud, sest nagu varasemadki, oli ka see ettevõttele teguderohke.

Domeenindusest

Meie suurim kokkupuutepind ühiskonnaga tuleb domeeni registreerimise teenusest ja 2019. aastal laienes see oluliselt, sest aasta lõpuks ületasime selles vallas märgilise lati – Zone poolt teenindavate domeenide arv kasvas kuuekohaliseks, ületades 100 000 domeeni piiri. Raske on sõnadesse panna, mida selline usaldus ühe väikese ettevõtte jaoks tähendab, mistõttu piirdun lihtsa tänuavaldusega kõikidele meie klientidele: aitäh, teile!

Üks huvitavamaid projekte meie registripidajateenuste meeskonnale oli tihedama koostöö alustamine ja tehniline liidestumine Madalmaade Kuningriigi ehk Hollandi tippdomeeni registriga Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), mis kulmineerus lõpuks .NL registripidaja rolliga. Zone on aastaid omanud taristut lisaks Tallinnale ka Amsterdamis ning see samm oli loogiline jätk meie senisele tegevusele Kesk-Euroopas.

Tänase seisuga oleme otse registripidaja staatuses 6 tippdomeeni registri juures, nendeks on Eesti (.EE), Soome (.FI), Läti (LV), Leedu (LT), Euroopa Liit (.EU) ja Holland (.NL). Meie koostöö kõikide nende tippdomeenide registritega on olnud fantastiliselt produktiivne. On olnud hea meel tõdeda, et mitmed rahvusvahelistest koostööpartneritest on meid ka tunnustanud, näiteks kui oleme kohalikke teenusepakkujaid DNSSEC juurutamisel ületanud.

Eesti domeenindusest rääkides tahan kindlasti eelmisest aastast välja tuua .EE domeenioksjoni käivitamise, mis võimaldab nüüd vabanevate domeenide pärast ausalt konkureerida nii professionaalsetel kaupmeestel kui ka tavaregistreerijatel. Varem oli “registreerijal tänavalt” sisuliselt võimatu atraktiivset domeeni endale saada, sest mõnede registripidajatega koostööd tegevad elukutselised spekulandid ei andnud selleks mingit võimalust.

Oksjoni mudel ja välja töötatud tehniline lahendus on toonud Eesti Interneti SA-le ka rahvusvahelist tunnustust ning on minu arvates hea näide sellest, mida on võimalik saavutada, kui tippdomeeni registripidajad ja register teevad vastastikusel usaldusel põhinevat tihedat koostööd.

Kahjuks ei ole kõik uudised domeenindusest 2019. aastal olnud positiivsed. Peamiselt puudutasid keskpärased või lausa kehvad uudised asetleidnud või eesootavaid hinnatõuse jmt.

Hoolimata laiapõhjalisest vastuseisust eemaldas tippdomeeninduse üle poliitilist kontrolli tegev ICANN kevadel hinnapiirangud .ORG ja .INFO tippdomeenidelt. Tuginedes sellele otsusele, kasutas Internet Society kõigile üllatuseks sügisel võimalust ja müüs .ORG tippdomeeni haldusega tegeleva tütarorganisatsiooni maha erainvestoritele, kes teatasidki peagi plaanist hakata hindu tõstma. Arusaadavalt käivitus selle peale rahvusvaheline pahameeletorm, mis tuiskab siiamaani.

Ka .COM ja .NET tippdomeene haldav Verisign lobistas endale 2019. aastal ICANN-ist välja õiguse hinnatõusuks, mis küll vormistati otsusena alles 2020. aastal. Huvitav on see, et muuhulgas oli hinnatõusu taga praeguse Valge Maja administratsiooni põlastus kõige vastu, millel seos Barack Obamaga – piirangud .COM domeeni hindadele seati nimelt paika just viimase valitsuses.

Hinnatõusuni jõudsid ka mitmed väiksemad registrid nagu Donuts, kes on viimastel aastatel käivitanud hulgi uusi geneerilisi tippdomeene, mitmetel neist tõusid samuti registreerimis- ja pikendamistasud.

Ja lõpetuseks, Euroopa Liit ja Suurbritannia suutsid aasta lõpuks oma lahkuminekus kokku leppida ja nagu üldiselt teada, siis 31. jaanuaril tõstsidki britid ülejäänud liikmesriikidele kaabut. EU tippdomeenis domeeni registreerinud Suubritannia isikute jaoks pole segadused siiski veel päris läbi, sest hetkel kestab 31. detsembril 2020 lõppev üleminekuperiood, mille jooksul on neil võimalik .EU domeene jätkuvalt omada ja registreerida. Mis edasi saab on veidi hägune, sest Euroopa Liidu tippdomeeni registri vastav koduleht on siiani segapuder aegunud ja aktuaalsest infost: https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/brexit-notice/

Serveriteenused

Nagu IT puhul kipub olema, siis suurem osa tööst on tegelikult lõppkasutajate jaoks nähtamatu, sest leiab aset “eesriide taga”. Erinevate rikete haldus, uuendused, monitoorimine, varukoopiate tegemine jne peaks ju ideaalis leidma aset nii, et kasutaja saab sellest võimalikult vähe mõjutatud. Nagu ühes mu Futurama meelisepisoodis tõdeti: “kui teed asju õigesti, ei ole inimesed kindlad, kas üldse midagi tegidki”.

Sellegipoolest tahaks mõnestki saavutusest kirjutada.

Meie üks peamiseid eesmärke oli 2019. aastal vahetada oma taristus võimalikult palju senist elektronposti ja veebimajutuse tarkvaraplatvormi välja selle radikaalselt uuendatud versiooni vastu, migreerides värskele variandile üle niipalju olemasolevaid kliente, kui võimalik. Aasta lõpuks olimegi uuele platvormile üle tõstnud ca 100 serverit erinevatest rollidest, alates veebimajutusserveritest ja lõpetades monitooringuga. Kuid see on vaid murdosa tööst, mis ootab veel ees.

Tänu meie klienditeeninduse ja IT tihedale koostööle edenes eriti jõudsalt olemasolevate klientide konverteerimine uuele e-posti platvormile, sellele jõudsime üle viia enam, kui kakskümmend tuhat e-posti aadressi. Klientide üleviimine uuele platvormile on jätkunud suure hooga ka sel aastal, sest liigutamist ootab veel kuuekohaline arv addresse. Nagu ikka, loodame jätkuvalt klientide mõistvale suhtumisele. Ajutisi ebamugavusi tuleb taluda meie ühistes huvides, sest see võimaldab meil pakkuda töökindlamat ja turvalisemat teenust.

Esimesi uue e-posti platvormi pakutavaid vilju on juba olnud ka võimalik maitsta. Tõstsime uute postkastide vaikesuurust ning tõime klientide käsutusse eriti suured preemium-postkastid, mis võimaldavad säilitada ja töödelda senisest kordades rohkem e-kirju.

Uue e-posti platvormi tarbeks tulime lõpuks välja ka värskema veebipõhise e-posti kliendiga, mis on taas arendatud spetsiaalselt Zone klientide tarbeks. See töötab suurte postkastidega senisest palju efektiivsemalt ja pakub lõpuks mõistlikku kasutajakogemust ka mobiilsetes seadmetest. Uus klient on optimeeritud meie sponsoreeritavale vabavaralisele Wildduck IMAP platvormile ja ka selle tahame kohe-kohe vabavaralisena kõigile kättesaadavaks teha, soodustades nii veelgi Wildduck IMAP’i kasutuselevõttu kogu maailmas.

Uue veebipõhise e-posti kliendi avalikustamisele eelnes väga põhjalik turvatestimine. Testimist vedas eest meie enda Peeter Marvet, kes kaasas sellesse korraga nii Clarified Security professionaalid kui ka portsu vabatahtlikke. Viimastele mõtlesime välja ka spetsiaalse auhinnaprogrammi, et nende panust tunnustada. Loomulikult ei jäänud testimine tulemusteta, kõikidelt osapooltelt tuli palju väärtuslikku tagasisidet praktiliste ja teoreetiliste nõrkuste näol, millele said kohe korralikult ka parandused juurutatud. See kogemus näitas, et nii professionaalid kui vabatahtlikud annavad arendusse võrdselt väärtuslikku sisendit, mis annab julgust rakendada sarnast mudelit ka tulevikus.

Turvalisusest rääkides võiks ilmselt mainida ka Eesti Interneti SA ja Riigi Infosüsteemi Ameti CERT-EE üksuse ühist projekti, mille raames loodi Eesti populaarseimate internetikeskkondade üldist turvataset ilmestav näidikulaud. Selle leiab Hardenize keskkonnast, aadressil https://www.hardenize.com/dashboards/ee-tld/. Kuigi me linnukeste tegemist just parimaks turvalisuse alustalaks ei pea, siis võtsid meie IT arhitektid ja tehnikud EIS-i ja RIA väljakutse vastu ja juba jupp aega on Zone ainus Eesti telekommunikatsiooniettevõte, kellel kõik Hardenize loetletud turvatehnoloogiad implementeeritud, sama tasemeni pole küündinud isegi ükski Eesti pank.

Astusime järjekordseid samme ka selleks, et aidata klientidel oma veebirakendusi efektiivselt turvata. Muutsime oma teenustes väga lihtsalt seadistatavaks veebirakenduste tulemüüri ModSecurity. Nüüd on neil võimalik paari nupuvajutusega aktiveerida OWASP Core Ruleset tulemüürireeglid, mis aitavad tõrjuda enamlevinud rünnakuid nende kodulehtede ja rakenduste vastu ning täita erinevaid e-kaubandusele ja isikuandmete töötlemisele kehtivaid nõudeid.

Eriti hea meel oli meil aasta lõpuks avastada, et meie aastaid kestnud turvatud ühenduste vaikimisi soosimise initsiatiiv kannab tohutult hästi vilja, sest samaaegsete krüpteeritud HTTPS ühenduste arv on meie klientidel üle 3x suurem turvamata HTTP ühenduste arvust.

Turu areng

Kui vaadata üldiselt serveriteenuste turgu, siis on mul hea meel konstanteerida, et turul valitseb palju suurem nõudlus kvaliteetsete serveriteenuste järele ja klientide üldine teadlikkus on kasvanud. Meilt küsitakse senisest palju enam Nutikate Privaatserverite järele, mis pakuvad klientidele teenuse käideldavuse osas rohkem garantiisid kui virtualiseeritud teenused. Kuid ka viimaste tarbijad nõuavad oma teenusepakkujalt palju enamat ja monitoorivad nendele osutatava teenuse kvaliteeti palju täpsemalt, kui varem.

See on esitanud väljakutse ka meie IT-le, kes on viimase aasta jooksul täielikult reforminud meie monitooringusüsteemi, lisades kümneid uusi jälgitavaid meetrikuid ja teavitusi. Peetri eestvedamisel oleme samuti juurutanud sünteetiliste etalonklientide süsteemi, mis aitab meil mõõta seda kuidas keskmise kliendi kasutajakogemus ajas ning ruumis (serverite vahel) muutub. Ja et sellest veel vähe ei ole, siis lisaks omaenda monitooringusüsteemile võtsime kasutusele ka sõltumatu välise monitoorija, mis aitab meil võrrelda näitajaid erinevatest geograafilistest asukohtadest.

Tabasin end eelmisel aastal mitmel korral mõtisklemast selle üle, kuidas IT on mõnekümne aastaga küpsenud ja BOFH mütoloogia väga kaugele seljataha jätnud.

Klienditeenindus

Meie klienditeenindusmeeskond väärib kogu aeg kiidusõnu ja esiletõstmist. Eelmisel aastal lahendasid nad üle 30 000 kirjaliku pöördumise, vastasid üle 20 000 telefonikõne ja tegelesid peaaegu 7000 tsäti aknaga – õnneks küll mitte samaaegselt. Purustati senine telefonikõne pikkusrekord, kõige pikem kliendi mure lahendamine telefonitsi võttis aega 1 tunni ja 28 minutit. Kannatust meil jagub.

Kõige suurem murede allikas ei olnud eelmisel aastal aga mõni tehnoloogiline probleem, selleks oli hoopis avaliku sektori üleminek e-arvetele. Arvestades, kui kaua oli erinevatel asutustel ja teenusepakkujatel aega selleks valmistuda ning kui mitu korda seda oli juba edasi lükatud, siis sellist putru kapsastega me sellest küll oodata ei osanud. Õnneks suutsime end ka sellest läbi närida. Kahjuks osutusid lõpptulemusena igasuguste e-arve vahemeeste poolt võetavad teenustasud piisavalt suurteks, et pidime kuu kaupa maksvatel klientidel veidikene hindu tõstma.

Kommunikatsioon

Meie kommunikatsioonispetsialistid Peeter ja Lemme paugutasid eelmisel aastal erilise hooga ja üritasid viia sõnumi internetioleluse tähtsusest kõikideni, kes seda kuulama olid valmis ning samuti üritasid abikäe ulatada kõigile, kes vähegi selleks soovi avaldasid.

Kokku korraldasid nad 9 WordPressi teemalist üritust üle terve Eesti, kuhu kraabiti esinejaid kokku nii Eestist kui ka Soomest ja Leedust. Aasta lõpuks saavutati tunnustus WordPressi ametlike kogukonnaesindajatena.

Kasutan siinkohal võimalust ja viskan eetrisse tänusõnad kõikidele meiega kaasa mõelnutele ja töötanutele nagu Leho Kraav @CXL , Pavel Lukashenko ja Kevin Lehtla @FCR Media, Meelis Mikker, Arunas Liuiza, Alar Ehandi @Pakipoint, Otto Kekäläinen @Seravo, Raik Ilves @Velvet, Mihkel Eidast ja Pärt Erikson @ gotoAndPlay. #muchrespect!

Aga et sellest veel vähe ei ole, siis korraldas PrestaShopi ‘ambassador’ Peeter veel ka PrestaShopi teemalisi üritusi.

Suurim töövõit eelmisest aastast oli kommunikatsiooni osas aga 17 aset leidnud Pop-Up HelpDesk üritust, mis andsid meile tohutult väärtuslikku tagasisidet otse kasutajatelt ja aitasid loodetavasti paljudel neist end Internetis palju julgemalt kehtestada.

Ka siin tänan meie partnereid, kelleks olid RIA IT-vaatlik, Tartu Kutsehariduskeskus Õpi tegijaks!, Pärnu Raamatupidamiskonverents, Eesti Interneti Päev 2019, Geenius Meedia, Forwardspace, Startup Week Tallinn 2019, CTF, TLÜ Küberturvalisuse töötoad, Nordplus programm Ülemistel, Hiiumaa ettevõtluspäev, DevClub, WP, Garage48 mentorlus, Drupal Camp, World Usability Day, andmekaitsekogukond, vabakutselised (VabaCon), agentuurid jt. #muchrespect

Lisaks viskaksin õhku tervitused nendele kogukonna esindajatele, kes meie Slacki on ära eksinud, te olete fantastiline punt kaabakaid 🙂

Lõpetuseks

Lõpetan, ma nagu alati tervitades neid, kes meiega eelmisel aastal liitunud. Seekord olid nendeks Grethe ja Mikk, kes tulid värskendama meie kasutajaliideseid, loodetavasti saame nende tööst üht-teist välja näidata juba peagi.

Post Scriptum

Ahjaa, tarkvaraarenduse osakond palus tervitada kõiki neid, tänu kellele Zone API (https://api.zone.eu/v2) kasutus eelmisel aastal kahekordistus. Jätkake leiutamist!