“Paha Panda” varastab postkaste

Suurbritannia parlamenti tabanud küberrünnak, mis suunatud parlamendiliikmete e-poskastide vastu, ajendab jagama infot e-posti rünnakukampaania kohta, mis täna aktuaalne ka Eestis.

Ühel pealelõunal hakkasid Zone IT operatsioonide meeskonna ekraanil vilkuma alarmid. Infoturbeintsidente tuvastav monitooringusüsteem hakkas järjest välja sülitama teateid, et mõned e-posti kasutajad rikuvad teleportides teada olevaid füüsikaseadusi.

Teleportimine on fenomen, mille puhul internetikasutaja ühendub ühel hetkel meie serveriga Eestist, järgmisel Hiinast, siis omakorda Venemaalt, Malaisiast, Indoneesiast, Brasiiliast või mujalt. Kuigi eksisteerivad mõned erandid (Tor), viitab selline kontinentide vahel hüplemine enamasti siiski kasutajaandmete lekkimisele.

Lühikese aja jooksul tuvastas monitooringusüsteem seda anomaaliat ligi saja e-posti kasutaja juures, võimaliku kuriteo takistamiseks ning kahju minimaliseerimiseks hakkas algoritm blokeerima teleportivate kasutajate ligipääsu serveritele.

Kasutajaandmete lekkimise intsidendid ei ole harukordsed, selliseid intsidente leiab aset regulaarselt – enamasti on põhjuseks kasutajaandmete jalutama minek kahtlasest WiFi võrgust, tööjaama nakatumine pahavaraga või sama kasutajanime/salasõna tarvitamine mõnel hiljuti kompromiteeritud veebisaidil.

Mõjutatud kasutajate arv pani siiski meie infoturbe töörühmal vere vemmeldama. Kui korraga rikutakse niivõrd suure hulga kasutajate privaatsust, tuleb igaks juhuks välistada võimalus, et salasõnad on lekkinud meie süsteemist.

Analüüs

Seetõttu alustati koheselt tööd logide analüüsimise kallal ja võeti ühendust ka mõnede mõjutatud kasutajate või neid toetavate IT spetsialistidega, et selgitada välja võimaliku lekke asjaolud.

Hüpotees andmelekkest meie poolel õnneks kinnitust ei leidnud. Küll aga avastasime oma logisid analüüsides ühe üllatava fenomeni, mille eest teid nüüd hoiatada tahan.

Nimelt on aset on leidmas unikaalne kampaania üliaeglase jõuründe (slow rate brute force attack) näol, mille abil loodetakse rikkuda internetikasutajate e-posti privaatsust.

Jõurünnet teostatakse tavaliselt juhuslike stringide läbiproovimise teel või sõnastikuründe abil ning võimalikult suure efektiivsuse nimelt proovitakse lühikese aja jooksul läbi suur hulk erinevaid salasõna kandidaate. Jõuründe muudab ebaefektiivseks see, et seda on suhteliselt lihtne tuvastada.

See tegevus, mis meile logist vastu vaatas, oli teistsugune.

“Paha Panda”

Vältimaks tuvastamist, tegutseb konkreetset rünnakut teostav kurjategija meelega aeglaselt, metoodiliselt ja väga kannatlikult.

Protseduur, mida kasutaja andmete arvamiseks kasutati, oli iga sihtmärgi puhul sarnane.

Ühel heal päeval ilmub logisse 5-6 kurjategija võrgustikku kuuluvat IP aadressi, millest igaüks katsetab sihtmärgi peal mõnd salasõna kandidaati. Sellele katsele järgneb 2-3 tundi vaikust. Siis ilmub ründaja taas välja ja proovib järgmise 5-6 erineva IP pealt. Jälle 2-3 tundi vaikust ja uus katse. Selline õngitsemine võib kesta nädalaid.

Iga sihtmärgi kallal töötab kurjategija tilkuva vee järjepidevusega, mis kivisse auku uuristab.

Ja see järjepidevus viib mõnel juhul ka sihile. Mõnel juhul õnnestus see kurjategijal juba 6 katse pealt, teisel juhul kulus eduks poolteist kuni kaks tuhat katset. Ühe konkreetse sihtmärgi puhul kulutas kurjategija eesmärgini jõudmiseks 553 päringut, nendega alustati 3. mail ja eduka tulemuseni jõuti 14. mail. Seejuures sooritati need päringud 445 erineva IP pealt.

Selles ründe iseloomus peegeldub omal moel mingi aasialik stoiline rahu, mis kombinatsioonis paljude kurjategija botneti Hiina päritolu IP aadressidega on pannud mind teda “Pahaks Pandaks” kutsuma 🙂

“Panda” üheks relvaks on aeglus, millega petetakse ära monitooringusüsteemid. Kui üks IP aadress teeb iga 2-3 tunni tagant mõnele kontole ühe ebaõnnestunud sisselogimiskatse, ei jää see ühtegi monitooringusse kinni, sest selline paranoia tase muudaks valepositiivsete tuvastuste hulga liiga suureks. Isegi kuu lõikes uurides jäävad “Panda” kasutatavad IP aadressid kaugelt välja ebaõnnestunud autentimiskatseid sooritavate süsteemide esiviiekümnest.

Kindlasti on nii mõnelgi kogenud IT-spetsialistil siinkohal kulm juba kipras ja küsimus keelel – kuidas on võimalik salasõnu nii väheste arvamistega salasõna ära arvata? Vastus on lihtne – “Panda” teab, et energiat tuleb kokku hoida, seetõttu ei käi ta läbi juhuslikke salasõna kombinatsioone, vaid kasutab teise relvana kasutajate endi halbu käitumismustreid.

Inimesed on halvad juhuarvugeneraatorid. Kui paluda inimestel valida juhuslik arv 1-10 vahel, valib väidetavalt ebaproportsionaalne hulk neist numbri 7 (trollidega, nagu ülal näha, on sarnane lugu). Sama kordub salasõnade määramisel. Mõte juhuslikust tähtede, numbrite ja sümbolite jadast tuleb pähe vaid vähestele.

Paljud hakkavad otsima abi sellest, mis ekraanil, klaviatuuril või parajasti meelel. Nii muutub väga tõenäoliseks, et e-posti aadressi siim@domeen.tld looja määrab sellele salasõnaks kombinatsiooni nimest Siim ja mingist numbrite jadast. Salasõnade variatsioonid nagu “Siim123”, “Siim1234”, “Siim666”, “Siim2017” on levinumad, kui julgeme endale tunnistada. Sama levinud on ilmselt klaviatuurilt tuletatud salasõnade kombinatsioonid nagu “Qwe123”, “Asdasd123”, “Qwerty666” jne või aadressiribalt tuletatud “Zone123”, “Zone.ee123” jne.

Nii ei raiska meie antikangelasest kurjategija “Panda” ennast juhuslike stringide äraarvamisega või täiemahulise sõnastikuründega. Ta on valinud välja suure hulga väga levinud halbu salasõnade mustreid ja tiksutab tema sihtmärkide hulgas läbi proovida.

“Panda” sihtmärgid on esmapilgul täiesti suvalised, ilmselt on need saadud veebilehtede kaapimise teel ja muudest allmaailmale tuntud allikatest. Silma jääb siiski kontakt@, contact@ ja info@ aadresside suur osakaal.

Aadresside internetist kogumisele viitab seegi, et mitmed aadressid, mida sihtmärgina kaaluti, sisaldasid kirjavigu – näiteks otsiti ühe telekanali töötaja e-posti kontot domeenist, mis erines tema tööandja tegelikust domeenist vaid ühe märgi võrra.

Võimalik kahju

Mida kurja “Panda” nende lahti murtud postkastidega korda saata võib? Väga paljut.

Kui mäletate, siis eelmisel aastal kirjutas Andris populaarsest skeemist, milles e-posti abil ettevõtetele sokutatakse valearveid (“Tõestisündinud lugu e-posti võltsimise tõttu kaotatud rahast”). Eelnevalt kirjeldatud viisil lahti murtud raamatupidaja postkast on sellisele valearvetega skeemitajale kulla hinnaga.

Loomulikult on sellised postkastid ka võrratuteks relvadeks spämmeritele. Domeenid ja postkastid, mis pole kunagi rämpsposti saatnud ja mille väljuvad kirjad kannavad usaldusväärsuse nimel DKIM-i antud autentsustõendi ja SPF-i ning DMARC-i allikakinnitusega? Just sellise spämmiga kurjategija meie radarile sattuski.

Kui kurjategija sooviks, siis võiks ta loomulikult ka postkastis tuulata ja sealt väärtuslikumat sisu endale sebida. Näiteks võib ta panna kokku aadressiraamatu inimestest, kellega tihedalt suheldakse ja korraldada klassikalise “Olen välismaal lennujaamas, rahakott varastati ära, ole hea kanna mulle kiirelt paar sotti” kampaania. Samasuguse õngitsusrünnaku saaks korraldada ka postkastiomaniku enda vastu.

Halvemal juhul on sama salasõna inimesel kasutusel mõnes olulises infosüsteemis, mille olemasolu suudab kurjategija näiteks poskasti sisu järgi kindlaks teha. Siis võidakse kompromiteerida juba mitte ainult postkasti sisu, vaid palju olulisemaid andmeid.

Kui “Panda” tahaks, saaks ta ka WannaCry või Petya pahavara niimoodi otse postkasti ujutada ja käivitada väljapressimisega lõppeva rünnaku. Viimasest sellisest ründest kirjutab RIA https://www.ria.ee/ee/uus-lunavaralaine.html

Ja hoidke alt, kui postkast kuulub riigiasutusele. “Panda” võib oma riigi struktuuridega sujuvate suhete omamise nimel head ja paremat ka neile sokutada.

Parem karta kui kahetseda. Kui tundsid ülalpool ära mõne oma salasõna mustri, siis muuda seda kohe.

Kokkuvõtteks

Miks ma sellest intsidendist kirjutan?

Esiteks tahame kõigile meelde tuletada kui halvad on ülalkirjeldatud mustrid salasõnades.

Teiseks pole me kindlad, kas teised e-posti serverite haldajad on “Paha Panda” tegutsemist tähele pannud – loodetavasti annab käesolev postitus neile ajendi seda kontrollida.

Kolmandaks annab see lugu loodetavasti selgust motiivi osas, miks Zone e-posti salasõnadele esitatavaid nõudeid muudab.

Me toome nõudmised salasõnale kaasaega. Rohkem kui salasõna keerukust, hindame me selle pikkust ning üritame takistada halbade mustrite kasutamist. Halbadeks loeme üldlevinud salasõnu; salasõnu, mille sisu saab tuletada kaitstava ressurssi kontekstist ja muud äraarvatavat. Uue e-posti salasõna miinimumpikkus on Zones nüüd 10 märki.

Rohkem salasõnu stiilis “Minu Lemmikpuu On Remmelgas” ja vähem stiilis “Siim123” 😀

Tõestisündinud lugu e-posti võltsimise tõttu kaotatud rahast

Lahkame keerukat ent elulist e-posti võltsimise juhtumit, mis lõppes kannataja jaoks märkimisväärse rahalise kahjuga. Soovitan seda analüüsi lugeda kõigil, kes e-posti teel arveid saadavad või vastu võtavad. Loetu võib säästa teid peavalust ja raskelt teenitud raha kaotamisest.

Esmalt kirjeldan meie tragöödia osapooled. Algses kirjavahetuses oli neid kolm: Eesti ettevõtja (Müüja), tema partner Hiinas (Tootja) ning klient Aasias (Ostja).

Osapoolte vaheline suhtlus käib kogu aeg e-posti teel ‘Reply To All’ meetodil ehk et iga järgmine kiri adresseeritakse kõigile kirja päises mainitud aadressidele. Algab kirjavahetus tavalisest ärisuhtlusest, lepitakse kokku mida ja kuhu saata, täpne transpordiviis ja muud taolist. Osalisi on lõpuks kirjavahetuse To (adressaat) ja Cc (koopia) ridadel palju.

Ühel hetkel jõutakse nii kaugele, et Eesti ettevõtjast Müüja koostab Ostjale ettemaksuarve, kus on loetletud kauba hind ning transpordikulu. Ostja saab arve kätte, maksab selle ära ja jääb kaupa ootama. Mida ei tule, on kaup. Kui Ostja pöördub lõpuks Müüja poole selgitusnõudega, saab ta vastuseks, et viimane pole raha näinud ja seetõttu kaupa väljastanud.

Mis Ostja rahaga juhtus?

Juhtus see, et meie kurbmängu neljandal osapoolel – Kurjategijal – oli õnnestunud üle võtta kas Müüja, Tootja või Ostja juures mõne kirjavahetuses osalenud inimese postkast. Kelle oma täpselt, ei ole teada ega antud kontekstis ka oluline. Mis järgnes, on aga šokeerivalt lihtne.

Kurjategija sättis ennast osapoolte kirjavahetuses vahemeheks, napsas Müüja poolt Ostjale teele pandud arve, muutis selle rekvisiidid ja saatis selle ise Ostjale edasi. Kuna muus osas oli arvega kõik korras ning see saabus eksisteeriva kirjalõime käigus, koos varasema kirjavahetuse koopiaga, mitte kahtlaselt eraldi, kandis klient tellimuse summa Kurjategija kontole.

Täpsemalt on arve väljastajaks märgitud küll ettevõte ise, kuid saaja pangakonto asub ühes Inglismaa ühistupangas ja kontoomaniku nimeks on märgitud keegi “Mr X”. Arve muu osa – arve read, maksmisele kuuluv summa, ettevõtte logo jne, olid muutmata ja ehtsad.

Kirjavahetuse analüüs

Vaatame nüüd täpsemalt, et kuidas sündmuste käik välja nägi.

Esimeste kirjade päised näevad välja nii (aadressid on siin ja edaspidi muudetud, ostja.tld tähistab kliendi domeeni, müüja.tld Eesti ettevõtte domeeni ja tootja.tld Hiina tehase domeeni, numbrid #1,#2,#3 jne. tähistavad erinevaid isikuid):

From: Ostja #1 <mailto:ostja_1@ostja.tld>
Date: 2016-10-07 12:26
To: Müüja <mailto:müüja_1@müüja.tld> ;
 Tootja #1 <mailto:tootja_1@tootja.tld>
CC: Ostja #2 <mailto:ostja_2@ostja.tld> ;
 Müüja #2 <mailto:müüja_2@müüja.tld> ;
 Müüja #3 <mailto:müüja_3@müüja.tld> ;
 Ostja #3 <mailto:ostja_3@ostja.tld> ;
 Ostja #4 <mailto:ostja_4@ostja.tld> ;
 Ostja #5 <mailto:ostja_5@ostja.tld>

Selliseid üsna paljude osapooltega kirju liigub kõikide osapoolte vahel palju. Muutuvad vaid aadresside asukohad kirja päises – kord on mõni aadress To, kord From real, vastavalt siis konkreetse kirja saatmisele.

Kirjade liikumise logides on kõik samuti korras ja seda senimaani, kuni saabub üks kummaline kliendipoolne kiri. Täpsemalt näeb logirida välja nii:

03:15:35 (2016-10-10) ... client=mout.gmx.com[74.208.4.200]
03:15:35 (2016-10-10) ... message-id=
 <trinity-...@3capp-mailcom-lxa16>
03:15:35 (2016-10-10) ... from mout.gmx.com[74.208.4.200];
 from=<ostja_1.ostja@mail.com>
 to=<müüja_1@müüja.tld>
 proto=ESMTP helo=<mout.gmx.com>
03:15:35 (2016-10-10) ... to=<müüja_2@müüja.tld>
03:15:35 (2016-10-10) ... to=<müüja_3@müüja.tld>

Nagu näha, on meiliteenusepakkuja GMX avanud ühenduse meie MX serverisse ning saadab Eesti ettevõttest Müüja kolmele esindajale kirja. Saajate näol on tegu siis nende aadressidega, mis asuvad kirja To ja Cc ridadel. Mis aga võiks kohe tähelepanu äratada on saatja aadress, mis varasemates kirjades on alati olnud kujul “ostja_1@ostja.tld”, aga nüüd on hoopis “ostja_1.ostja@mail.com”. Lisaks on teenusepakkujaks GMX, mitte kliendi senine tavapärane ISP.

See kiri sisaldab aga kogu eelnevat samas lõimes toimunud vestlust ja aadressiridadel on olemas kõik seotud osapooled, seega Müüjale midagi kahtlast selles ei tundu.

Samuti Cc real olnud Tootja esindaja vastab kirjale (ka tema ei märka midagi kahtlast) ja kogu vestlus käib edasi nagu tavaliselt. Samas kui vaadata edaspidise vestluse osapooli, siis on pilt drastiliselt muutunud.

Nimelt on selles kirjas Eesti e-posti aadressid ja Hiinas asuva Tootja aadress korrektsed, aga kõigi Kliendi esindajate aadressid, nii From kui Cc väljadel on muutunud kujule “ostja_N.ostja@mail.com”. Kuna kirjavahetus käib edasi ‘Reply To All’ meetodil, siis edaspidi jäävad kirjavahetuses kõikide kliendi esindajate aadresside asemel juba võltsitud @mail.com aadressid. Mitte keegi toimunud viga ei märka ja suhtlus käib endiselt edasi.

From: Ostja #1 <mailto:ostja_1.ostja@mail.com>
Date: 2016-10-11 14:56
To: Müüja #1 <mailto:müüja_1@müüja.tld>;
 Tootja #1 <mailto:tootja_1@tootja.tld>
CC: Ostja #2 <mailto:ostja_1.ostja@mail.com>;
 Müüja #2 <mailto:müüja_2@müüja.tld>;
 Müüja #3 <mailto:müüja_3@müüja.tld>;
 Ostja #3 <mailto:ostja_3.ostja@mail.com>;
 Ostja #4 <mailto:ostja_4.ostja@mail.com>;
 Ostja #5 <mailto:ostja_5.ostja@mail.com>

Kurjategija ei hoia mail.com aadressidele saadud kirju vaka all ja saadab laekunud kirjad ilusti Ostja aadressidele edasi, kuid ka seal on toimunud omad muudatused. Nendes kirjades, mis Ostjani jõuavad, on Ostja aadressid õiged, kuid muudetud on Müüja ja Tootja aadressid.

Kusjuures, löödud on üsna laia lauaga, sest Eesti inimeste domeeniks määrab Kurjategija @europe.com ja Hiina Tootja aadressis saab @asia.com.

From: Tootja #1 <mailto:tootja_1.tootja@asia.com>
Sent: ‎11-‎10-‎2016 12:38
To: Ostja #1 <mailto:ostja_1@ettevõte_1>;
 Müüja #1 <mailto:müüja_1.müüja@europe.com>
Cc: Ostja #2 <mailto:ostja_2@ostja.tld>;
 Müüja #2 <mailto:müüja_2.müüja@europe.com>;
 Müüja #3 <mailto:müüja_3.müüja@europe.com>;
 Ostja #3 <mailto:ostja_3@ostja.tld>;
 Ostja #5 <mailto:ostja_4@ostja.tld>;
 Ostja #5 <mailto:ostja_5@ostja.tld>

Vastuskirjades vahetatakse aadressid jälle teistpidi tagasi.
Sisuliselt võib öelda, et ründav pool hakkab proksiks Ostja, Müüja ja Tootja vahele teostades nö Man In the Middle rünnaku. Kirjad jõudsid kõik kohale, kuid seda läbi GMX serveri, kus ründaja omas kõiki vastavaid @mail.com, @europe.com ja @asia.com aadresse ja täielikku kontrolli kirjade sisu üle.

Ründaja eesmärk oli jõuda nii kaugele, et Eesti ettevõtja Müüja väljastaks Ostjale arve. Siis napsas ta selle vahelt, muutis ära ja edastas muudetud kujul Ostjale. Edasi polnudki muud teha, kui oodata rahalaeva laekumist.

Kes on tekkinud olukorras süüdi?

Kuna esimene võltskiri tuli Ostja poolelt, siis kahtlustaks, et Ostja postkast oli häkitud. Samas seda sajaprotsendilise kindlusega väita ei saa, sama hästi võis see ka ükskõik milline teine osapool olla, aadressaate käis tänu vestluse ‘Reply To All’ iseloomule kirjavahetusest läbi ju palju.

Samuti ei ole teada, et kuidas esimese võltskirja lõime istutamine täpselt käis. Kas see oli 100% võltsitud, st selle koostas ründaja ise või oli see kuidagi vahelt võetud, ehk selle kirjutas klient, kuid ründaja muutis seda enne kohale toimetamist endale sobivaks. On ka võimalik, et häkitud oli hoopis Hiina Tootja postkast ja IMAP’i kaudu vahetati seal Ostja poolt saadetud legitiimne kiri ära võltsingu vastu.

Igatahes on fakt, et ründajal oli ligipääs mõne osalise kirjakastile, sest ainult nii sai ta tekitada selle esimese võltsitud Reply kirja, mis sisaldas ka sama lõime eelnevate kirjade sisu. Konkreetset häkitud postkasti aga vähemalt meile kätte saadavate tõendite alusel siiski välja tuua ei saa.

Võib ju mõelda, et kui rumal saab keegi olla, kui maksab valele arvele nii palju raha. Kuid arvestada tuleb, et tegu oli rahvusvahelise äriga, kus eri pooled asusid maailma eri külgedel ning üksteise tavadest on raske aru saada. Lisaks, kuna kirjade ümbersuunamise ja arve väljastamise vahele jäi tervelt nädal aega Kurjategija vahendusel peetud meilivahetust, siis arve saamise hetkeks oli klient tarnijatega juba mitmeid kirju @mail.com ja @europe.com aadresside kaudu vahetanud, seega ei olnud need aadressid enam päris võõrad.

Mis järeldused sellest kõigest teha?

Konkreetsel juhul on kahju juba tehtud ning raske on uskuda, et jalutama läinud ülekannet enam tagasi pöörata saaks.

Selle konkreetse pettuse eest ei kaitse mitte ükski spämmi- ega viirusetõrje (ükski kiri ei olnud masspostitus ega sisaldanud viiruseid).

Kirjade võltsimise vastu võiks teoorias aidata SPF või DKIM reegel, aga kuna Kurjategija ei võltsinud aadresse, vaid vahetas need julmalt enda omade vastu, siis mingit hoiatust nende meetmete poolt ei oleks tekkinud.

E-posti klient võiks ju olla võimeline tuvastama, et adressaadid on lõime edenemise käigus vahetunud ja seda kuidagi ka hoiatuseks välja kuvada, kuid ka see kõlab lihtsamalt, kui tegelikult teostada saaks, nii et vähemalt praeguste võimaluste juures taolisi pettusi tehniliste vahendite abil ära hoida ei ole sisuliselt võimalik. Asja teeb raskemaks ka see, et paljud meilikliendid ei kuvagi üldse aadresse, vaid ainult saatjate nimesid.

Ainukene asi, mis oleks osapooli aidanud, oleks avaliku võtme krüptograafia kasutamine kirjade terviklikkuse ja autentsuse kontrollimiseks. Kui Eestis asuvate osapoolte vahel oleks selle teostamine ravuslikku PKI taristut kasutades lihtne, siis rahvusvaheliselt kahjuks veel nii ei ole.

Ainus mida kohe praegu teha saab, on olla ise tähelepanelikum. Ostja peab alati 100% veenduma, et saabunud arve peal on kõik korrektne ning viimase hetke muudatustesse arve numbris või muudes saaja atribuutides tuleb suhtuda äärmiselt skeptiliselt.

Müüja peab hoidma silmad lahti anomaaliate suhtes oma kirjavahetuses ning olulisi kirju saates mitte kasutada Reply või Reply To All nuppu, vaid alati kas aadressi käsitsi sisestades või kontakti valimisega aadressiraamatust.

Ühtlasi soovitame (eriti rahvusvalhelises!) äris mitte kasutada üldkasutatavaid e-posti identiteete nagu @hot.ee, @online.ee, @mail.com, @gmail.com ja suhtuda nende kirjavahetusse tekkimisse äärmise ettevaatlikkusega. Selliste aadresside kasutamisel on kirjavahetuse osapoole tuvastamine sisuliselt võimatu ja teise osapoole asemele hüppamine äärmiselt lihtne.

Usaldusväärses tippdomeenis ettevõtte enda nimele domeeni puhul on vähemalt mingitki abi registrite ja registripidajate tehtavast autententimistööst ning WHOIS protokollist.

Reply aadresside võltsimine on siiski ju niiöelda the ‘oldest trick in the book’, lihtsalt nüüd tehakse seda veelgi filigraansemalt kui varem.

“Internetipolitseinikud” põhjustasid kaose e-posti liikluses

Probleemid SORBS.NET-i, ühe kurikuulsama DNS põhise e-posti saatjate „musta nimekirja“ pidajaga, põhjustasid eile ülemaailmset kaost e-posti liikluses. Kuna häiritud oli ka selliste suurte teenusepakkujate nagu Google ja Yahoo töö, võib oletada, et häiritud oli miljonite e-posti kasutajate kirjavahetus. Probleemidest saime oma osa eile ka meie ja meie kasutajad.

Continue reading ““Internetipolitseinikud” põhjustasid kaose e-posti liikluses”