Ghost blogi ja Node.js Zone virtuaalserveris

Hiljuti lisandus Zone virtuaalserveri pakettides võimalus kasutada lisaks PHP-veebirakendustele ka Node.js-rakendusi

Käesolevas näites paigaldame Zone virtuaalserverisse populaarse Ghost blogimootori, mis on eelkõige tuntud oma lihtsuse ja viisaka välimuse poolest. Kui niiöelda suured blogimootorid, näiteks WordPress, võimaldavad teha kõikvõimalikke veebilehti visiitkaartidest kuni suurte e-poodideni, siis Ghost võimaldab teha vaid üht ehk siis kõige tavalisemat blogi.

Vaikimisi kasutab Ghost andmebaasina SQLite manus-andmebaasi, kuid toetatud on ka MySQL, mida proovimegi kasutada SQLite asemel. SQLite on väga mugav katsetusteks, selle tarbeks ei ole vaja paigaldada väliseid teenuseid, kuid tunduvalt ebamugavam on see haldamise mõttes, kuna sellele ei pääse “väljastpoolt” kuidagi ligi. Samuti võib tekkida probleeme Node.js versiooni uuendamisel, kuna SQLite draiver tuleb iga Node.js versiooni jaoks eraldi kompileerida. Zone virtuaalserveri pakketides on mugav MySQL tugi samas juba olemas ja seega on seda isegi lihtsam kasutusele võtta.

Alamdomeeni loomine

Esimese sammuna loome Zone haldusliideses uue alamdomeeni, millel hakkab meie Ghost blogi tööle.

ghost02

Alamdomeeni jaoks valime kõigepealt sobiva domeeninime, siin näites on selleks ghost.tahvel.info, ja seejärel määrame mod_proxy sihtpordi. Vajalik on sihtpordi määramine seetõttu, et Node.js rakendusi ei käivitata erinevalt PHP rakendustest läbi Apache, vaid siinkohal töötab Apache veebiserver hoopis veebiproksina – päringud tulevad sisse ja kui need on suunatud kindlale alamdomeenile, siis Apache suunab need lihtsalt edasi järgmisele serverile, mis juhtub kuulama mod_proxy seadetes määratud pordil. Ghost kasutab vaikimisi pordina 2368 ja selle numbri valimegi.

ghos03

Kausta väärtus ei ole siinkohal üldse oluline, kuna Apache nende failide poole ei pöördu. Seame selleks siin näites ghost, kuid reaalselt pole sellel väärtusel erilist vahet.

Koodifailide laadimine

Kui alamdomeen on olemas, tuleks saada Ghost koodifailid kuidagi meie virtuaalserverisse. Üheks võimaluseks on külastada Ghost allalaadimiste lehte ja vajalikud failid sealt zip-failina alla laadida. Seejärel tuleks need failid kas FTP või SSH abil virtuaalserverisse toimetada.

ghost01

Teine võimalus on laadida koodifailid wget käsu abil otse serverist. Seega tuleks meil logida SSH abil serverisse. Kuidas seda täpselt teha, saab lugeda siit.

Kui ühel hetkel juba serveris sees oleme, saab vajalikud failid alla laetud ja paigaldatud järgmiste käskude abil:

$ cd ~
$ wget https://ghost.org/zip/ghost-0.11.0.zip
$ unzip ghost-0.11.0.zip -d ghost
$ cd ghost

Sellega tekitasime oma kodukataloogi uue kausta ./ghost, milles asuvadki kõik Ghost koodifailid.

Paigaldame kohe ka kõik vajalikud alammoodulid, mida Ghost oma töö jaoks vajab. Vaikimisi ei taha Ghost Node.js versiooniga 6 ja uuemad töötada, eelkõige probleemide tõttu SQLite andmebaasiga, aga kuna meie seda ei kasuta, siis ei pea me ka muretsema. Ütleme lisaparameetriga, et Ghost ei kontrolliks Node.js versiooni.

$ GHOST_NODE_VERSION_CHECK=false npm install --production
Andmebaasi loomine

Edasi tuleks meil hakata rakenduse konfiguratsioonifaili looma, kuid see eeldab MySQL andmebaasi ja -kasutaja olemasolu. Pöördumegi selle jaoks tagasi Zone haldusliidesesse ja avame sektsiooni Andmebaasid ja sealt MySQL.

ghost04

Esiteks tuleks meil luua uus andmebaas. Valime baasile sobiva nime ja lisame selle.

ghost05

Kui baas on loodud, saame lisada ka andmebaasi kasutaja.

ghost06

Ja kui ka kasutaja on loodud, saame samal lehel määrata uuele kasutajale vajalikud õigused Ghost andmebaasiga toimetamiseks. Kõige lihtsam on lihtsalt klikata nupul “vali kõik,” kuid reaalselt ei lähe nimekirja lõpus olevad linnukesi siiski vaja.

ghost07

Ghost blogi seadistamine

Nüüd saame jälle minna SSH juurde tagasi ja lisame ./ghost kausta uue konfiguratsioonifaili. Üks võimalus on nimetada fail config.example.js ümber failiks config.js ja muuta selle sisu. Kuid võib selle faili ka täiesti ise teha. Konfiguratsioonifaili sisu peaks välja nägema järgmine (asenda url ning MySQL seadistuse väärtused).

var path = require('path'), config;
config = {
 production: {
  url: 'http://ghost.tahvel.info',
  mail: {
   transport: 'SMTP'
  },
  database: {
   client: 'mysql',
   connection: {
    host : 'd12345.mysql.zone.ee',
    user : 'd12345_ghost',
    password : 'Ghostpass123',
    database : 'd12345_ghost',
    charset : 'utf8'
   }
  },
  server: {
   host: '127.0.0.1',
   port: '2368'
  }
 }
};
module.exports = config;

Väärtus config.production.url hakkab olema meie blogi veebiaadress, mida kasutatakse linkide juures.

Meiliseadistuseks config.production.mail piisab vaid vajaliku transpordimehhanismi valikust, kuna Zone virtuaalserveritest saab kirju saata standardpordi kaudu ilma autentimata.

Serveri seadistus config.production.server ütleb, et meie rakendus hakkab kuulama pordil 2368 ehk sellelsamal, kuhu hakkab edaspidi Apache päringuid suunama.

Rakenduse töö seadistamine

Nüüdseks peaks meil olemas olema nii rakenduse failid, toimiv andmebaas ja rakendus olema ka korrektselt seadistatud, kuid erinevalt PHP rakendustest tuleb Node.js rakendused eraldi käima tõmmata, kuna tegu on nn. deemon tüüpi rakendustega. Zone virtuaalserverites saab selleks kasutada PM2 nimelist haldustööriista ja tekitamegi selle jaoks vastava konfiguratsioonifaili.

Konfiguratsioonifail ghost.json, mis ütleb PM2 rakenduste haldurile kuidas meie Ghost blogi jooksutada, võiks asuda meie kodukataloogis ehk seal kuhu satume, kui ssh’ga sisse logime. Faili sisu peaks välja nägema järgmine:

{
 "apps": [{
  "name": "ghost",
  "script": "./ghost/index.js",
  "cwd": "./ghost",
  "watch": true,
  "env": {
   "NODE_ENV": "production",
   "GHOST_NODE_VERSION_CHECK": "false"
  }
 }]
}
Rakenduse paigaldamine Zone haldusliideses

Nüüd peaks meil olema kõik eeldused olemas, et rakendus lõpuks ometi käivitada. Selle tarbeks avame Zone haldusliideses sektsiooni Veebiserver ja sealt alt Node.js ja PM2. Avanenud leheküljel saame lisada uue Node.js rakenduse ja rakenduse aknas tuleks meil esiteks määrata rakenduse nimi, milleks võib olla suvaline endale sobiv nimi. Seejärel tuleks öelda, et kust leiab PM2 rakenduse tööks vajaliku konfiguratsioonifaili ghost.json, mille tekitasime eelmises punktis oma kodukataloogi ja viimasena valida, et kui palju mälu me rakendusele eraldame.

ghost08

Peale lisa nupul klikkimist tuleb veidi oodata, lehekülge värskendades peaksime nägema, et teade “käivitamisel” muutub ühel hetkel “käivitatud”. Nüüd polegi enam muud, kui avada Ghost blogi aadress.

Blogi seadistamine

Kui näed blogi aadressil järgmist pilti, siis oled kõik õigesti teinud. Blogi töötab ja on kasutusvalmis.

ghost09

Muidugi on meil vaja ka kasutajakontot ja esimese, niiöelda admin konto saab luua, kui minna aadressile domeeninimi/ghost.

ghost10

ghost11

Ja kui konto juba loodud, siis polegi muud, kui postitusi kirjutama!

ghost12

Node.js veebirakendused nüüd Zone virtuaalserveris – kauba peale PM2, mod_proxy ja portide suunamine

Võimalus käsurealt Node.js rakenduste käivitamiseks tekkis Zone virtuaalserverites umbes aasta tagasi koos SSH-ligipääsu lubamisega – aga kuna kogu veebiliikluse võttis enda peale Apache, puudus võimalus neile internetist ligi pääseda. Ekstreemsemad kasutajad aga leidsid omal käel lahendusi – passiivse FTP jaoks on mingi pordivahemik ikkagi avatud, mod_proxy abil saab liiklust suunata ja cron’i saab panna skripti, mis tagab rakenduse käigushoidmise. Katsetamiseks “intellektuaalselt huvitav nipp”, aga selle abil kaugele ei purjeta.

Kui aga hakkasime kasutajate huvist tulenevalt Node.js veebirakenduste jaoks head lahendust otsima – algselt plaanitud kiire nädalavahetuse-häkatonina – jõudsime oluliselt laiemat kasutust omavate komponentideni virtuaalserveri halduses:

 • Erinevate rakenduste seadistamise ja serveri restardil automaatse käivitamise võimalus (seda kasutab juba meie Redis-vahemälu lahendus.)
 • PM2 protsessihaldur, mille abil saab käivitada ja hallata Node.js rakendusi (aga ka näiteks PHP või shelli skripte).
 • Apache mod_proxy seadistus, mis võimaldab suunata veebiliikluse (ehk port 80 ja HTTPS puhul ka 443) kasutaja rakenduse poolt kuulatavasse porti.
 • Portide suunamine (port forwarding), mis võimaldab virtuaalserverile eraldatud IP kasutamisel avada ja suunata väliseid porte (>1024) ja sobib mh WebSocket’it implementeerivate rakenduste jaoks.

Kuidas seda kõike kohe omal nahal järgi proovida?

Sellest videost leiab “Hello world” rakenduse käivitamise näite – keerulisemad juhud nagu tuntumate raamistike kasutamine, Websockets’i tugi jms saavad oma videoõpetused veidi hiljem.

Meetod 1 – mod_proxy

Alustaks ühest väga lihtsast Node.js “Hello World!” rakendusest – teen testimise tarbeks virtuaalserveri halduses uue alamdomeeni node.miljonivaade.eu ja määran sinna lisandunud parameetri mod_proxy sihtpordi väärtuseks 8080. Selle tulemusel hakkab Apache toimima reverse proxy‘na ehk kõik porti 80 tulevad HTTP päringud suunatakse edasi localhost’i porti 8080.

node-subdomain-dip

Kui domeenil või alamdomeenil on lubatud ka HTTPS, saab selle seadistada samamoodi (või kasutada HTTP seadeid) – seejuures on oluline arvestada, et nagu reverse proxy puhul sageli tavaks, toimub turvaline SSL ühendus kasutaja ja Apache vahel, sealt edasi Node.js rakenduseni liigub lahtine HTTP päring.

Seejärel laen üles app.js koodi (asukohaks ei pea olema alamdomeeni kodukataloog):

var http = require("http");

http.createServer(function (request, response) {
 response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
 response.end('Hello World! I am a Node.js app :-)\n');
}).listen(8080);

Nagu näha, tekitab see porti 8080 kuulava veebiserveri ning tagamaks selle käivitamise ka pärast tõrget või füüsilise serveri restarti, on vaja see lisada PM2 protsessihaldurisse (Veebiserver › Node.js ja PM2):

node-add-app

Rakendusi saab lisada nii .js kui PM2 rakenduse deklaratsiooni .json või .yml failina, mis lubab seadistada kõiki PM2 parameetreid, käivitada korraga mitut rakendust jpm.

Kasutada olev summaarne mälukogus sõltub virtuaalserveri paketist ning seda saab jagada mitme rakenduse vahel omal äranägemisel.

Protsessi lisamise järel võib minna kuni 3 minutit selle tegeliku käivitumiseni, olekut näeb lehe uuestilaadimisel (tulevikus loodetavasti ka ilma laadimiseta). Ja kui see on “Käivitatud”, siis võib testima asuda:

hello-there

Edaspidi saab rakendust samast kohast virtuaalserveri halduses peatada, muuta, kustutada ja restartida.

Meetod 2 – port forwarding

Selle lihtsa mod_proxy lahenduse puhul ei toimi aga WebSocket ühendused, nende jaoks oleks vaja kogu välisesse porti tulev liiklus rakendusele suunata.

Selleks lisasime virtuaalserveri haldusesse pordi suunamise võimaluse – tõsi, selle kasutamiseks on vaja eraldi IP-aadressi, mida pakub Pakett III (üks aadress sisaldub hinnas, selle aktiveerimiseks tuleb saata kiri klienditoele). Olgu siinkohal mainitud, et portide suunamine kasutamine torrenti- või mänguserveri, proxy vms teenuse jaoks on rangelt keelatud seoses võimalike juriidiliste ja serveri koormuse küsimustega. Kui kahtled plaanitava kasutuse lubatavuses, siis kirjuta palun meie kasutajatoele ning kirjelda oma rakendust ja eeldatavat kasutajate hulka.

Demoks sobib kenasti socket.io näidis-chat, mille paigaldan serveris vabalt valitud asukohta, tehes SSH abil vajalikud npm install’id ja seadistan seejärel PM2 abil käivitatavaks:

node-app-list

Kui nüüd ülevalpool olevat alamdomeeni seadistust uuesti vaadata, hakkab loodetavasti silma, et seal on alamdomeenile eraldi IP-aadress juba määratud (217.146.71.171) ning mul pole vaja teha muud, kui lisada vastav pordi suunamine näidis-chatis kasutusel oleva port 3000 jaoks:

node-port-forward

Pordi suunamise rakendumine võib aega võtta kuni 10 minutit. Selle ajaga jõuab teha väikse kohvipausi ja minnes seejärel aadressile node.miljonivaade.eu:3000 … on tulemuseks toimiv chat:

weirdo-chat

Mis edasi?

Edasi võiks proovida näiteks rakenduse käivitamist mitte .js, vaid .json abil – kui lisada sama “Hello, World” rakenduse kataloogi selline app.json, muuta vastavalt PM2 seadistuses rakenduse asukoht ja see taaskäivitada …

{
 "apps" : [{
 "name" : "hello-world",
 "script" : "app.js",
 "watch" : true,
 "cwd" : "/data02/virt33390/domeenid/www.miljonivaade.eu/nodetest",
 }]
}

… siis hakkab PM2 jälgima parameeteriga cwd määratud kataloogis toimuvaid failimuutusi ja restardib rakenduse automaatselt. Mugav harjutamise või arenduse käigus, aga ilmselt tasuks production’is mitte peale unustada. Samuti “te ei usu, mis juhtub”, kui watch’iga rakendus midagi ise enda kataloogi kirjutab, näiteks logifaili: rakendus ‘retarditakse’ ehk PM2 proovib kümmekond korda restartida ja loeb siis asja lootusetuks.

Kui PM2 käivitusprotsessis miski nihu läheb – või on soov katsetada ilma virtuaalserveri haldust mängu segamata – siis saab sellele ligi ka SSH abil. Olulisemad käsud leiab PM2 spikrist, samas on kirjas ka kataloogistruktuur, mille PM2 tekitab virtuaalserveri kodukataloogi alla (sealt leiab nii rakenduste kui PM2 logid).

pm2-list

Ja kuna PM2 on tehtud Keymetrics’i poolt … siis saab ühe käsuga lisada ka nende monitooringu (lihtsam vaade tasuta, paremad tööriistad ja teavitused raha eest):

pm2-keymetrics

Ja edasi edasi?

Uuri, proovi, katseta – ilmselt on paslik seda lahendust hetkel beetaks lugeda ning anda meile teada sellest, mis ei toimi oodatud viisil, vajaks muutmist või lisamist. Või siis mis toimib väga hästi ja lahendab tegelikke probleeme 🙂

Teada võib anda otse siinsamas kommentaari-sabas, meie FB-lehel, kirjutades peeter@zone.ee või liitudes meie slack.zone.eu kanaliga.

Korduma Kippuvad Küsimused

Mis Node.js versiooni kasutate? Hetkel on selleks 6.3.0, edaspidi hakkame hoidma kõiki servereid värskeima LTS peal.

Palju mälu kasutada saab? Sõltub paketist – I, II ja III vastavalt 512MB, 768MB ja 1024MB. Mälupiir on hetkel soft limit ehk toimub “proaktiivne monitooring” ja piiritundetud kasutajad kutsutakse küberneetiliselt korrale.

Ma saan selle PM2 ju ise kah SSHs käima tõmmata? Tõsi, aga siis ei ole tagatud rakenduste taaskäivitumine serveri restardi puhul.

Miks te PM2 valisite, xyz on palju parem? Sellepärast, et.

Kas Node.js binaarsed moodulid ei olegi toetatud? Kuna oleme otsustanud kompilaatoreid virtuaalserverites mitte pakkuda, puudub ka võimalus binaarseid mooduleid paigaldamise käigus kompileerida. Meie hinnangul saab suurem osa Node.js rakendustest ilma hakkama.

Rohkem küsimusi ei ole? Hakkame siis tööle!
(kui on küsimusi – võid liituda Skype grupi-chatiga)