Zone ID

Zone.ee pakub tänase päeva seisuga kokku ligi kümmet tasulist ja tasuta teenust. Nendel teenustel on omakorda kokku kümneid tuhandeid erinevaid kasutajaid.

Valdavalt kõik meie teenused põimuvad oma iseloomult üpris tihedalt – näiteks:

  • Veebiruumi teenuse (tasuta WEB.ZONE.EE, tasuline virtuaalserver või PLANET.EE teenus) kasutamisel võtab kasutaja kasutusele sagedasti ka külastatavuse loenduri (Z-Counter), külalisteraamatu (Z-Book) või hääletuse (Z-Poll).
  • WWW.ZONE.EU keskkonnas soovib domeeni registreerija kasutada ka virtuaalserverit.

Kasutajate jaoks on teenuste registreerimine ja haldamine häirivaks muutunud, kuna iga teenuse jaoks tuleb registreerida eraldi kasutajakonto ning lisaks veel selle salasõna meeles pidada.

Antud olukorra parandamiseks oleme tarvitusele võtnud meetme, mis aitab meil nii pealtnäha kui ka “kardinate taga” teenuseid omavahel tihedamalt siduda ning mis peamine – vabastab kasutajad kohustusest iga Zone.ee teenuse jaoks eraldi kasutajakonto registreerida.

Selleks on universaalne ZONE kasutajatunnus – ZoneID

Continue reading “Zone ID”