Teiste targale “ee domeeni” jutule kõrvale kuivi, statistilisi numbreid

Developers Team’i blogis üritatakse ennustada registreeritavate domeeninimede arvu, juhul kui EE domeeninimi vabaks läheb, võttes aluseks Soome statistika. Very nice!

Kuna “sahtlisse” on kirjutatud EU domeenide kohta ka üks numbritest rääkiv tekst ja EURid käest isegi sai graafikute levitamiseks lubagi küsitud, siis panen selle siia kõrvale, et hea kaeda oleks. Algselt jäi see lugu sahtlisse, kuna blogi sisu hakkas väga EU-keskseks muutuma 🙂

Teeks siinkohal kokkuvõtte huvitavatest faktidest, mida EURid jagas registripidajatega veebiseminaril, mille raames tutvustati Euroopa Liidu tipp-domeeni EU esimest tööaastat ning tehti kokkuvõte äsja lõplikult läbi saanud Päikesetõusu Perioodist.

EURid ise loeb oma uue tipp-domeeni käivitamise protsessi väga edukaks, registreeritud domeenide arvult on EU suuruselt 7. maailmas. EURid ise loeb EU tipp-domeeni maatähiseks ja ei konkureeri geneeriliste domeeninimedega (nagu COM, NET, ORG jne), maatähisena oli EU EURid andmetel hilissügisel juba suuruselt kolmas tipp-domeen maailmas.

EU domeeni positsioon 2006

Allikas EURid (10.2006 seis)

Seminarimaterjalid tõid välja väga palju statistilisi üksikasju domeeninimede registreerimise üldise edukuse kohta. Üks põnevamaid graafikuid seminarimaterjalides oli vaba registreerimisperioodi käivitamise esimeste tundide kohta ülvaadet andev pilt:

Kuidas käivitus EURid

Prominentsed värvid on roheline „Domeeninime taotlus oli edukas” ja kollane „Keegi jõudis ette” .

Põnev on ka numbrid domeeninime taotlejate poolt palju kardetud tõestamiskohustuse osas:

  • Kaubamärgi alusel esitatud taotlustest rahuldati 71,2%
  • Registreerimata kaubamärgi alusel esitatud taotlustest rahuldati 32.2%
  • Ettevõtte nime alusel esitatud taotlustest rahuldati 51%
  • Riigiasutuste taotlustest rahuldati 81,7%

Inimestele, kellel on tekkinud küsimusi, kas EU domeeni reaalselt ka kasutatakse on EURid’l välja pakkuda järgmine tabel DNS päringute statistikaga:

EU domeeni kasutus 2006

Lisaks tagasivaatele tutvustas EURid ka oma tulevikuplaane, näiteks plaani koostada registripidajatele nn. eetikakoodeks. Eetikakoodeks saab registripidajatele olema vabatahtlik, seda järgivatel teenusepakkujatel saab aga olema õigus avalikult kuulutada, et tegu on nn. „koorekihti” kuuluva ausa registripidajaga. Eetikakoodeksiga loodetakse valmis saada 2007. aasta esimeses kvartalis. Eetikakoodeksi järgijatel saab olema õigus vastavat logo oma saidile paigutada.

P.S. Kasutaks kiirelt ära võimaluse kõigile head uut aastat soovida nii, et sellega mingeid hirmsaid kohustusi ei kaasne 🙂 . Minu uue aasta lubadus on see, et kirjutan ka millestki muust peale EU domeenide, asi kipub juba käest minema ;P

Author: Ardi Jürgens

Infotehnoloogia entusiast. Zone Media OÜ juhatuse liige.