Zone webmail v2.2

Sellest nädalast on uuenenud Zone veebimail.

Olulisemad uuendused toome siinkohal ka eraldi välja:

 • Veebimaili kasutajaliides põhineb nüüd valdavas enamuses Ext JS (Cross-Browser Rich Internet Application Framework) teegil.
 • Uus versioon on eelnevatest andmemahult optimeeritum.
 • HTML freimid asendusid dünaamiliselt loodavate/värskendavate freimidega, mis väljendub kiiruse kasvus.
 • Kirju on võimalik hiirega teise kausta lohistada.
 • Kaustade asukohta on võimalik hiirega lohistades muuta.
 • Kontaktide asukohta on võimalik hiirega lohistades muuta.
 • Vene ja inglise keele täielik tugi.
 • HTML kirjas piltide näitamine. Piltide vaatamiseks tuleb klikkida “Näita lingitud objekte”.
 • Kui sessioon aegub, siis ei logita peaaknas enam automaatselt välja, vaid küsitakse uuesti kasutajanime ja ning nende korrektsel sisestamisel jätkub sessioon samast kohast.
 • Keelte valiku eemaldamisega päisest muutus sealne nupurida lihtsamaks ja “konkreetsemaks”. (NB! Keelt saab endiselt valida sisselogimise hetkel)


Lähitulevikus plaanime lubada Zone veebimaili proovida/kasutada ka neil, kes pole meie kliendid, kuid omavad mõnes teises serveris IMAP protokolli toetavat e-posti kontot.

Lisaks tuletame meelde, et veebimail vajab töötamiseks ühte järgmistest brauseritest:

 • Mozilla Firefox 1.5+
 • Internet Explorer 6 (laadimisaeg on pikem, kuna serveripoolset HTML/JS failide pakkimist ei toimu)
 • Internet Explorer 7+
 • Safari 3+
 • Opera 9+

Meie subjektiivsel hinnangul on veebimailiga kõige koostöövõimelisem brauser Mozilla Firefox (2.0+), mida soovitame ka võimalusel kasutada.

Author: Ardi Jürgens

Infotehnoloogia entusiast. Zone Media OÜ juhatuse liige.